Tin tức
Thứ bảy, 23/10/2021
Tin tức
3-week long life creative learners Bootcamp
10:14 | 14/08/2021
Long-life creative Learners Bootcamp is a program created by BK Holdings, HUST in corporation Enterprise by Design, Bangor University in the UK under the sponsorship of Global Wales.
HỌP BÁO RA MẮT “LAB2MARKET - CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO ĐƯA SÁNG CHẾ RA THỊ TRƯỜNG”
05:25 | 25/05/2021
Lab2Market được tổ chức bởi BK Holdings, và đồng tổ chức bởi: NSSC, BK FUND, SwissEP. Buổi họp báo nhằm đánh dấu mốc hợp tác chính thức giữa 4 bên trong chương trình Lab2Market - chương trình ươm tạo đầu tiên ở Việt Nam với sứ mệnh thương mại hóa các sáng chế hàng đầu trong trường đại học và viện nghiên cứu.