Tin tức

VNCPC đồng hành cùng sự phát triển nền công nghiệp Việt Nam

08:2 | 02/12/2007

   Năm 1998, Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã giúp Việt Nam thành lập “Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam” tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong khuôn khổ dự án US/VIE/96/063 do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ thông qua UNIDO. Dự án đã hoàn thành nhiệm vụ phổ biến rộng rãi khái niệm “Sản xuất sạch hơn” (SXSH) và xúc tiến việc áp dụng tiếp cận chủ động phòng ngừa ô nhiễm này vào các doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta.Trung tâm đã triển khai thành công trình diễn đánh giá SXSH tại trên 300 doanh nghiệp, tạo dựng nên uy tín cho mình trong các doanh nghiệp đã trực tiếp nhận sự trợ giúp kỹ thuật của trung tâm cũng như các bộ liên quan và các tổ chức quốc tế tài trợ dự án về môi trường. Những kết quả đó cũng đã khẳng định sản xuất sạch hơn hoàn toàn có thể được áp dụng thành công trong công nghiệp ở nước ta và đã mang lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường. Đó thực sự là một công cụ hiệu quả giúp các doanh nghiệp tiến tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong quá trình xây dựng và phát triển, bên cạnh việc xây dựng năng lực chuyên môn và khả năng lập kế hoạch, quản lý thông qua thực hiện các dự án về:

- “Sản xuất sạch hơn” do SECO tài trợ thông qua UNIDO;
- “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do UNEP tài trợ và
- “Sản xuất sạch hơn vì các sản phẩm tốt hơn” do EC tài trợ,
Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam đã đào tạo và xây dựng một mạng lưới các chuyên gia làm nòng cốt tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng SXSH và phát triển dịch vụ này trên cơ sở kết hợp với các dịch vụ khác về bảo vệ môi trường. Những hoạt động hỗ trợ nghiên cứu chính sách, phổ biến thông tin đã giúp trung tâm tạo dựng được mối quan hệ hợp tác và đối tác rộng rãi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế có cùng quan tâm đến phát triển bền vững ở Việt Nam. Các hoạt động của trung tâm sản xuất sạch Việt Nam được quản lý theo ISO 9001 và 14001 do SGS của Thuỵ Sỹ cấp từ năm 2002 đến nay. Tại cuộc họp ba bên ngày 5 tháng  năm 2010 của dự án ”Đẩy mạnh các dịch vụ mới về sản xuất sạch hơn ở Việt Nam thông qua Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam” mang mã số US/VIE/04/064 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, gồm đại diện của các vụ chức năng thuộc các bộ KH&DT, Tài chính, Công Thương, KH&CN, Ngoại giao,  TN&MT, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Vịên Khoa học và Công nghệ Môi trường; đại diện UNIDO và đại diện SECO, Đại sứ quán Thuỵ Sỹ tại Hà Nội đã nhất trí kết thúc dự án này và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã trao “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” cho Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam có tên giao dịch là công ty VNCPC.
Nhiệm vụ và tầm nhìn:
Mục tiêu lâu dài của Công ty trung tâm sản xuất sạch Việt Nam là đóng vai trò xúc tác và điều phối để thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua áp dụng sản xuất sạch hơn và các kỹ thuật liên quan.
Nhiệm vụ của Công ty gồm:
• Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, các hiệp hội công nghiệp, các công ty tư vấn, các viện nghiên cứu, cơ quan giáo dục và các cơ quan quản lý công nghiệp và môi trường của Chính phủ về các tiếp cận phát triển bền vững.
• Thúc đẩy thực hiện SXSH trong công nghiệp và hỗ trợ lồng ghép nội dung SXSH trong chương trình giảng dạy ở các trường đại học.
• Thúc đẩy áp dụng các tiếp cận tiên tiến, bao gồm cả chuyển giao công nghệ và trách nhiệm xã hội.
• Điều chỉnh các tiếp cận đang được quan tâm ở tầm quốc tế vào điều kiện thực tiễn ở Việt Nam.
• Đề xuất khuyến nghị tới các nhà hoạch định chính sách về phương thức thúc đẩy áp dụng SXSH và các công nghệ thân thiện với môi trường trong các cơ sở công nghiệp.
• Thúc đẩy khái niệm về các công cụ phát triển công nghiệp bền vững và nâng cao nhận thức trong cộng đồng công nghiệp và các tổ chức chính phủ.
• Phối hợp hoạt động với các cơ quan trong nước và quốc tế để hỗ trợ thực hiện tiếp cận phòng ngừa trong bảo vệ môi trường.
• Hoạt động như cơ quan đầu mối tại Việt Nam trong mạng lưới quốc tế “Xúc tiến và thực hiện Sử dụng Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất sạch hơn” của UNEP/UNIDO.
Các hoạt động đào tạo
Một trong những trở ngại để thực hiện sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt nam là thiếu các chuyên gia về sản xuất sạch hơn được đào tạo và có kinh nghiệm. Do đó, một trong những hoạt động chính của trung tâm là thông qua đào tạo để xây dựng một nguồn lực (các chuyên gia trong nước) về lĩnh vực này.
Các hình thức đào tạo tại trung tâm sản xuất sạch Việt Nam:
- Đào tạo chuyên sâu theo ngành sản xuất: đây là chương trình đào tạo 4 môđun được mô tả cụ thể tại http://vncpc.vn (http://vncpc.vn/index.php?/articles/detail/c:1/a:12), tổ chức cho đại diện của các doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn và các nhà cung cấp dịch vụ / xúc tiến sản xuất sạch hơn
- Đào tạo kỹ năng: Thông qua các khóa học này, những nhà cung cấp dịch vụ / xúc tiến sản xuất sạch hơn sẽ được trang bị thêm các kỹ năng đặc biệt để phối hợp với các hoạt động sản xuất sạch hơn.
- Đào tạo theo yêu cầu: Trung tâm có thiết kế và cung cấp các khóa đào tạo liên quan đến sản xuất sạch hơn theo yêu cầu cụ thể.
- Đào tạo giảng viên trường đại học: Hàng năm, trung tâm tổ chức các khóa học cung cấp thông tin và phương pháp giảng dạy chủ động cho các giảng viên trong việc lồng ghép nội dung sản xuất sạch hơn và chương trình giảng dạy.
Xin tham khảo thêm các báo cáo để biết thêm thông tin cụ thể về hoạt động đào tạo của trung tâm.
Các dự án đang được thực hiện tại trung tâm:
1. Establishing a Sustainable Production System for Rattan Products in Lao PDR, Cambodia and Vietnam.
2. Sustainable Product Innovation.
3. Best Available Techniques and Best Environmental Practices.
4. Viet Nam Provincial Environmental Governance Project.
5. Green Production and Trade to increase Income and Employment Opportunities for the Rural Poor.
Để biết thêm thông tin chi tiết. Xin liên hệ với:
Nguyễn Sơn Tùng
Viet Nam Cleaner Production Centre
4th floor, C10 Building
Ha Noi University of Technology (DHBKHN)
1 Dai Co Viet Road
Ha Noi, Viet Nam
Tel: (84-4) 3 868-48-49/ext 15
Tel/Fax: (84-4) 3 868-16-18
Email:
tung.ns@vncpc.vn
Website: http://vncpc.vn