Tin tức

Toạ đàm cho chuỗi giá trị ngành điện tử

02:7 | 07/09/2018

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Để có cơ sở xây dựng các đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và chuyên gia lựa chọn nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề về hiện trạng, khó khăn, vướng mắc của các bên liên quan trong chuỗi giá trị.

Chương trình toạ đàm
• 08.00 – 08.30: Đăng ký đại biểu
• 08.30 – 08.40: Khai mạc (Lãnh đạo Cục PTDN – Bộ KHĐT)
• 08.40 – 09.00: Trình bày về một số nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành điện tử (Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiệu)
• 09.00 – 09.15: Trình bày tình hình/thực trạng phát triển & Chuỗi giá trị hiện nay (Đại diện Bộ Công thương)
• 09.15 – 09.30: Chia sẻ bài học kinh nghiệm trở thành nhà cung ứng cho các công ty, tập đoàn đa quốc gia (Đại diện Công ty An Phú Việt)
• 09.30 – 10.15: Thảo luận (Các doanh nghiệp tham gia tọa đàm)
• 10.15 – 10.30: Giải lao
• 10.30 – 10.45: Hướng dẫn điền phiếu thu thập thông tin (Chuyên gia và đại diện Cục PTDN)
• 10.45 – 11.15: Các doanh nghiệp điền Phiếu thu thập thông tin (Các đại biểu tham dự)
• 11.15 – 11.30: Kết luận và Bế mạc (Đại diện Cục PTDN)

Đăng ký tham dự (trước ngày 5/9/2018)
• Lê Văn Lương
SĐT: 0911533856
Email: lvluong123@gmail.com
• Ngô Quốc Hưng
SĐT: 0987811882
Email: hotliney2k@gmail.com

chung cư times city,times city, chung cu times city, game iwin