Tin tức

Thư mời tham dự buổi Tư vấn, hướng dẫn tham gia Quỹ Vintech

05:10 | 10/06/2019

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: Các nhóm nghiên cứu 

Tham dự buổi hướng dẫn các nhóm nghiên cứu nộp đề xuất tài trợ đến Vintech Fund vào 16h ngày 7/6/2016 tại Phòng C1-222, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội do Vintech City hợp tác cùng BK-Holdings, đồng tổ chức cùng Phòng Quản lý nghiên cứu (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Vintech Fund đang thúc đẩy chương trình tài trợ cho các nhóm nghiên cứu để thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu. Thời hạn nộp đề xuất đợt 1: 15/6/2019. Năm 2019 sẽ chọn tối đa 15 đề xuất và mức tài trợ tối đa 10 tỷ vnđ/1 đề xuất.
 
Vintech City: Đơn vị điều hành hoạt động của Vintech Fund dự kiến tổ chức buổi hướng dẫn cho các nhóm nghiên cứu tại HUST:
Thời gian: 16h – 17h30 ngày 07/06/2019
Địa điểm: Phòng C1-222, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hà Nội)
Nội dung: Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ; Tiêu chí tuyển chọn hồ sơ
Cung cấp các tài liệu hướng dẫn nộp đề xuất.
Tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho nhóm đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất
 
BK-Holdings đồng tổ chức với Phòng Quản lý nghiên cứu và thông báo rộng rãi đến các khoa, viện và nhóm nghiên cứu tại HUST.
 
Tài liệu kèm theo:
1. Thông tin về Quỹ Vintech Fund và chương trình tài trợ: http://bit.ly/Tai_Lieu_Form_Dang_Ky
2. Application form (Eng+Vie): http://bit.ly/Tai_Lieu_Form_Dang_Ky
3. Online form: https://vintechcity.com/application-form/ 
 
T/M BAN TỔ CHỨC