Tin tức

Hội thảo đổi mới sáng tạo lớn thứ 2 thế giới 23 – 25 tháng 6, 2020

05:9 | 09/06/2020

 Diễn đàn đổi mới sáng tạo thế giới - World Innovations Forum, đối tác của BK-Holdings, đang mở đơn đăng ký dành cho các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp tham gia Hội Thảo Đổi Mới sáng tạo vào ngày 23 đến 25 tháng 6.

Hội thảo tập hợp diễn giả từ hơn 40 quốc gia trên thế giới với số lượng người tham gia dự kiến lên tới 2000 người.

Đại diện từ phía Việt Nam, thành phần tham gia của BK-Holdings gồm Tiến sĩ Nguyễn Trung Dũng, CEO của BK-Holdings, đại sứ của Diễn đàn đổi mới sáng tạo thế giới và Thạc sĩ Jen Vuhuong, giám đốc phát triển chương trình và cộng đồng Bk-holdings, community champion của Diễn đàn đổi mới thế giới.

Nếu bạn là Diễn giả, Doanh nhân khởi nghiệp, Cố vấn khởi nghiệp, Quản lý ươm tạo, Nhà đầu tư, Nhà hoạch định chính sách, bạn có thể đăng ký thành diễn giả để chia sẻ về sự sôi động của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, đóng góp vào lộ trình đi ra thế giới của Việt Nam.

Link đăng ký có tại: https://wiforum.org/wifdigital/

Chúc bạn thành công!

#WIForum #Vietnam

#bkholdings #technology #education #innovation