Tin tức

Đối tác đến từ Silicon Valley - 10X Innovation lab

11:2 | 02/06/2020

 10X Innovation lab là một tổ chức được thành lập ở Silicon Valley chuyên cung cấp các chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho Chính phủ, Doanh nghiệp và Trường đại học.

 
10x nnovation lab đã có kinh nghiệm làm việc tại hơn 50 quốc gia trên thế giới và đã giới thiệu hơn 4000 chuyên gia kinh doanh đến Silicon Valley. 
 
Cùng chia sẻ cách tiếp cận Triple helix - kết hợp giữa Trường học, Doanh nghiệp và Chính phủ trong việc phát triển kinh tế xã hội, BK-Holdings và 10X Innovation lab đã chính thức trở thành đối tác. 
 
Mối quan hệ hợp tác này hứa hẹn mở ra nhiều chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của Việt Nam.
 
#innovation #technology #bkholdings #partnership #innovationlab #education