Tin tức

Chương trình chia sẻ về tư duy thiết kế tổ chức bởi Pandalabs WWF và BK-Holdings

04:6 | 06/05/2020

 Hơn 1 tỷ việc làm, gần một phần ba tổng số việc làm trên toàn thế giới, có khả năng sẽ được chuyển đổi bằng công nghệ trong thập kỷ tới do đó một tỷ người sẽ cần được nâng cấp kỹ năng để bắt kịp với sự thay đổi công nghệ vào năm 2030 (Diễn đàn kinh tế thế giới - World Economic Forum, 2020). Khả năng giải quyết vấn đề là 1 trong những kỹ năng hàng đầu trong 10 kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghiệp 4.0 (World Economic Forum, 2020; Lea, 2020).

Vậy làm thế nào để có thể phát triển được năng lực giải quyết vấn đề?
Design thinking - Tư duy thiết kế được coi là một phương pháp hiệu quả và đã được nhiều doanh nghiệp toàn cầu, như Pepsi, Nike, Apple, Google, Uber và Facebook áp dụng để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho nhân sự.
Design Thinking là quá trình tư duy nhằm tiếp cận và giải quyết vấn đề dựa trên tư duy hình ảnh để hữu hình hóa giải pháp. Design thinking có 5 bước chính:
Bước 1. Empathize – Thấu hiểu vấn đề
Bước 2. Define – Mô tả vấn đề
Bước 3: Ideate – Sáng tạo giải pháp
Bước 4: Prototype – Làm mẫu
Bước 5: Test – Thử nghiệm

Đánh giá được vai trò quan trọng của Design thinking trong việc phát triển năng lực cho thế hệ sinh viên và đồng thời giải quyết vấn đề xã hội cấp bách hiện nay về môi trường - Pandalabs WWF đã phối hợp với BK-Holdings tổ chức 5 buổi đào tạo cho sinh viên để tìm ra sản phẩm giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Doanh nghiệp của bạn đã dùng design thinking trong quá trình đào tạo nhân sự hay thiết kế sản phẩm cho khách hàng chưa?