Tin tức

[CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU CHO HUẤN LUYỆN VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐMST CHỨNG NHẬN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ]

08:14 | 14/11/2021

 

 
 

S-Growth Innovation Coaching (SIC) - Chương trình chứng nhận Quốc gia và Quốc tế, huấn luyện cán bộ nguồn về tư duy, kỹ năng và công cụ huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. SIC được tổ chức bởi BK Holdings, đồng tổ chức bởi NSSC và tổ chức huấn luyện quốc tế Growth International Coaching.

=>> Thông tin chi tiết tìm hiểu tại: https://sic.bkholdings.com.vn/ 

 
[CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU CHO HUẤN LUYỆN VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐMST CHỨNG NHẬN QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ]
 
 
- Thời gian dự kiến: 26/11/2021-1/1/2022
- Địa điểm: Tòa nhà A17, 17 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
- Đăng kí và thời gian nhận đơn: trước 23h00, ngày 23 tháng 11, 2021. 
- Link đăng ký: https://bit.ly/bkhsic2021

----------------------------------------------------------
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ:  Tòa nhà A17, 17 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Mail: incubator@bkholdings.com.vn 
- Hotline: 096.117.172
 

#innovation #growth #coaching #