Tin tức

Bạn đang ở đâu trong quá trình Sáng tạo?

04:6 | 06/05/2020

 Sáng tạo là một chức năng của tri thức, sự tò mò, trí tưởng tượng và đánh giá. Sự sáng tạo (Creativity) được coi là khởi nguồn của Sự đổi mới (Innovation). Bạn đang ở đâu trong quá trình Sáng tạo?

BA CẤP ĐỘ CỦA SỰ SÁNG TẠO
Để có thể phát triển sự sáng tạo, chúng ta cần hiểu được 3 cấp độ của quá trình sáng tạo: khám phá, phát minh và sáng tạo (discovery, invention, and creation).
#1. Discovery - Quá trình tìm hiểu: Khám phá để hiểu về cấu tạo, chức năng của một vật thể hay công cụ
#2. Invention - Quá trình phát minh: Phát minh ra một công cụ hay một công nghệ mới như là một quá trình tự nhiên của sự phát triển của khoa học công nghệ và xã hội. (ví dụ Alexander Graham Bell đã phát minh ra điện thoại dựa trên những nguyên lý khoa học về viễn thông đã có sẵn)
#3. Creation: Quá trình sáng tạo ra điều mới có tính độc đáo và đột phá (Ví dụ, vở kịch sân khấu Othello là một sự sáng tạo độc đáo. Bộ phim truyền hình Elizabeth sẽ tiếp tục mà không có Shakespeare, nhưng nếu không có Shakespeare, sẽ không ai khác viết được vở kịch như Othello).

BA CẤP ĐỘ SÁNG TẠO TRONG BỐI CẢNH MỘT CÔNG TY

Ba cấp độ của sự sáng tạo có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ nhau. Một ví dụ để thấy được sự bổ trợ này: Khi bạn tham gia một hội thảo về ứng dụng công nghệ để làm việc từ xa. Bạn được học hỏi, tìm hiểu về biết thêm một công cụ mới mà trước đây bạn không biết (ví dụ công cụ giúp các nhóm quản lý dự án Trello).
Bạn đã giới thiệu công cụ này cho nhân viên của mình dùng và đội nhóm của bạn đã cải tiến hiệu quả làm việc với công cụ này. Sau một thời gian, đội ngũ của bạn đã được truyền cảm hứng bởi công cụ này và tự tạo ra một công cụ có tính ưu việt hơn và có tính ứng dụng cao trong bối cảnh công ty của bạn hơn.
Và sản phẩm này trở thành một sự sáng tạo.

BA CÁCH ĐỂ PHÁT HUY SỰ SÁNG TẠO
#1: Trải nghiệm và hợp tác: học tập qua các chương trình, kết nối với các chuyên gia, cộng đồng để học tập những khía cạnh khác nhau của cuộc sống hay của chủ đề bạn quan tâm
#2: Phát triển khả năng nhìn vấn đề qua nhiều góc độ: sử dụng kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy của Bono để nhìn vấn đề từ nhiều chiều khác nhau
#3: Khuyến khích ý tưởng sáng tạo qua thư viện sáng tạo: khuyến khích các thành viên trong nhóm đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc

Bạn đang ở đâu trong quá trình Sáng tạo? Và Bạn đang dùng cách nào để phát huy tinh thần khám phá, phát minh và sáng tạo dẫn đến đổi mới của bạn và đội ngũ bạn?
Chúc bạn thành công!