Tin tức

BKPIN - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO "QUẢ DỨA"

07:10 | 10/06/2020

 Một ý tưởng xuất hiện trong đầu bạn khi nghĩ về một quả dứa? Sự gai góc, vị ngọt, nước ép trái cây, món ăn.

Ngoài ra quả dứa còn có thể làm gì khác? Nếu tiếp tục hỏi câu hỏi này, bạn sẽ nhận thấy những ý tưởng khác liên quan đến quả dứa – dù nó không phổ biến như những công dụng thông thường của quả dứa – ví dụ: vật khử mùi hữu hiệu, vật trang trí, tinh dầu dứa.

Ngoài ra quả dứa còn có thể làm gì khác? Làm hình ảnh để quảng cáo.

Nếu bạn tiếp tục đặt câu hỏi để gợi mở trí tưởng tượng trong bạn – bạn sẽ thấy “quả dứa” có nhiều ý nghĩa hơn là “quả dứa” thông thường – là một loại trái cây.

Cũng như cách nghĩ về quả dứa, sức mạnh đổi mới của chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Và để có thể khai thác được sức mạnh đổi mới đó, chúng ta có thể nuôi dưỡng và rèn luyện khả năng này.

Bạn đã sẵn sàng khai phá sức mạnh của tinh thần đổi mới sáng tạo của bạn chưa? Chương trình đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm - "BKPIN" của BK-Holdings sẽ giúp bạn phát triển và nâng cao năng lực đó.

Tiếp theo các chương trình thành công của những năm trước, năm 2020, BK-Holdings cùng với CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình BKPIN cho đội ngũ cán bộ quản lý hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST "Nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST cho cán bộ quản lý".

Năm nay chương trình BKPIN đặc biệt dùng hình ảnh "Quả dứa" để khơi gợi tinh thần vượt trông gai hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Link đăng ký: https://bit.ly/bkpin

Thông tin về chương trình: https://www.facebook.com/events/572755923427668/

Hẹn sớm gặp bạn ở chương trình!