Tin tức

BKPIN - CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI "QUẢ DỨA" TẠI BK-HOLDINGS

03:7 | 07/05/2020

 Một ý tưởng xuất hiện trong đầu bạn  nghĩ về một quả dứa? Sự gai góc, vị ngọt, nước ép trái cây, món ăn.

 
Ngoài ra quả dứa còn có thể làm gì khác? Nếu tiếp tục hỏi câu hỏi này, bạn sẽ nhận thấy những ý tưởng khác liên quan đến quả dứa – dù nó không phổ biến như những công dụng thông thường của quả dứa – ví dụ: vật khử mùi hữu hiệu, vật trang trí, tinh dầu dứa.
 
Ngoài ra quả dứa còn có thể làm gì khác? Làm hình ảnh để quảng cáo.
 
Nếu bạn tiếp tục đặt câu hỏi để gợi mở trí tưởng tượng trong bạn – bạn sẽ thấy “quả dứa” có nhiều ý nghĩa hơn là “quả dứa” thông thường – là một loại trái cây. 
 
Cũng như cách nghĩ về quả dứa, sức mạnh đổi mới của chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta tưởng. Và để có thể khai thác được sức mạnh đổi mới đó, chúng ta có thể nuôi dưỡng và rèn luyện khả năng này. 
 
Để khai phá khả năng tiềm ẩn này, BK-Holdings đã tổ chức chuỗi sự kiện đào tạo về đổi mới sáng tạo B.K.P.IN (BK-Holdings Pineapple INnovation) - với sự tham gia của toàn bộ nhân viên BK Holdings để lan tỏa tinh thần sáng tạo trong mỗi cán bộ nhân viên công ty. 
 
Mô hình đào tạo B.K.P.IN được diễn ra theo lộ trình gồm 5 yếu tố B, K, P, I, N và buổi chia sẻ đầu tiên vào ngày 3 yếu tố đã được bật mí: 
 
 B – BẠN: Xác định sự đổi mới bắt đầu từ chính bạn làm mới cách bạn nhìn nhận, suy nghĩ và hành động mỗi ngày 
 
 K - KIẾN THỨC: Tìm hiểu về khái niệm sự đổi mới, nguyên nhân và những điều kìm hãm sự đổi mới
 
 P - PHÂN LOẠI: Phân loại các dạng đổi mới - 10 loại đổi mới (mô hình DobClin):  Đổi mới cấu trúc (Mô hình kinh doanh, mạng lưới, hệ thống, qui trình), Đổi mới sản phẩm (hiệu suất sản phẩm, hệ thống sản phẩm, dịch vụ), Trải nghiệm khách hàng (kênh phân phối, thương hiệu, dịch vụ khách hàng)
 
 I  -  (sẽ được bật mí trong những bài chia sẻ sắp tới)
 
 N -  (sẽ được bật mí trong những bài chia sẻ sắp tới)
 
BK Holdings tin rằng một xã hội phát triển bắt đầu từ những tổ chức đổi mới và một tổ chức đổi mới bắt đầu từ những con người luôn sẵn sàng tinh thần rèn luyện và nuôi dưỡng sự đổi mới. 
 
Doanh nghiệp của bạn đang nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo đổi mới từ nhân viên như thế nào?
 
Chúc bạn thành công!