Tin tức

[BK-Holdings E&I event] Chương trình đào tạo chuyên sâu

11:1 | 01/09/2020

 Khởi nghiệp đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tỉ lệ startups thất bại chiếm đến 90% (CB Insights, 2019).

Vậy nguyên nhân chính nào khiến startups thất bại?
Có ba nguyên nhân chính thường xuyên được các giới chuyên gia phân tích chia sẻ: (1) Sự phù hợp giữa sản phẩm-thị trường, (2) Đội nhóm, (3) Tài chính.
1. Sự phù hợp giữa sản phẩm-thị trường: Hầu hết những người khởi nghiệp đều có đam mê và nhiệt huyết do đó họ tin là sản phẩm của họ sẽ có thể chinh phục thị trường nhưng thực tế sản phẩm của họ chưa phù hợp với nhu cầu thực sự của khách hàng họ hướng tới.
2. Đội nhóm: Người khởi nghiệp có thể rất giỏi trong một lĩnh vực nhưng để vận hành startups, họ cần có một đội nhóm với những kỹ năng khác nhau. Ngoài ra việc có một đội nhóm làm việc với nhau hiệu quả cũng là một bài toán khó với nhiều startups.
3. Tài chính: Hầu hết startups không có một kế hoạch tài chính cụ thể và hiệu quả nên thường rơi vào trạng thái hết vốn

Để giúp startups và những người hỗ trợ khởi nghiệp tìm được giải pháp phù hợp cho startups của họ hay startups họ hỗ trợ, BK-Holdings đã đưa 3 chuyên đề này vào trong chương trình đào tạo sâu trong tháng 8-9/2020. Tham gia chương trình này, startups hay mentors có thể thực hành tư duy và các công cụ để giải quyết 3 vấn đề nhức nhối của startups:
1. Công cụ cho việc thiết lập sự phù hợp sản phẩm-thị trường:
- Khởi nghiệp tinh gọn (Introduction to Lean Startup)
- Thiết kế khung mô hình kinh doanh (Business Model Generation)
- Thiết kế bản mô tả chân dung khách hàng (Customer Persona)
- Thiết kế bản tuyên bố giá trị sản phẩm (Value Proposition Design)
2. Công cụ để xây dựng đội nhóm hiệu quả:
- Lãnh đạo tinh nhuệ
- Đội nhóm trí tuệ cảm xúc
- Huấn luyện viên trí tuệ cảm xúc
3. Công cụ quản lý tài chính hiệu quả:
- Checklist quản trị tài chính
- Chia sẻ thực tế từ các quĩ đầu tư của VSV và ThinkZone

 

(Thông tin sự kiện)

 

BTC tiếp tục nhận đơn đăng ký khóa học trước 3 tháng 8, 2020 theo đường link https://bitly.com/bkpin2so