Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Bộ thuỷ nhiệt

Mã sản phẩm
BK73
Tính năng sử dụng

- Bộ thuỷ nhiệt dùng trong nghiên cứu chế tạo các loại vật liệu nano.

Thông số kỹ thuật

Vỏ ngoài                                                  :   Inox 304

Vỏ trong chứa vật liệu                       :  Tephelon

Nhiệt độ                                                  :   250 oC

Dung tích                                                :   30 ® 250 ml

Hình thức chuyển giao
Bán trọn gói.
Công nghệ sử dụng
Xuất xứ
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các đơn vị đang ứng dụng
Bộ môn Vật liệu Điện tử, Bộ môn Quang học và Quang điện tử, Viện Hoá học Đại học Bách khoa Hà nội.
Thông tin tác giả

- ThS. Lê Cao Cường

Bộ môn Quang học và Quang điện tử, Viện Vật lý Kỹ thuật, 110-C9, ĐHBK-HN

Điện thoại: DĐ: 0912 53 43 63; ĐT: 04. 2240 0750; Fax: 04. 36 231 531

Email: le_kao_kuong@yahoo.com

- ThS. Phí Văn Toàn

Bộ môn Vật liệu Điện tử, Viện Vật lý Kỹ thuật, 211-C9, ĐHBK-HN

Điện thoại: DĐ: 0912 25 84 65; ĐT: 04.85 867 831; Fax: 04. 04. 36 231 531

Email: pvtoan-iep@mail.hut.edu.vn; phivantoan@gmail.com

- Ths. Lương Hữu Phước

Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường

Điện thoại: DĐ: 0912 56 39 14; ĐT: 04. 2240 0750; Fax: 04. 04. 36 231 531

Email: lhphuoc-ineep@mail.hut.edu.vn

 

Mẫu thông tin sản phẩm được viết trên file doc, gửi kèm cùng ảnh và/hoặc video sản phẩm tới: qlkh@mail.hut.edu.vn

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: