Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Bộ thí nghiệm Vật lý Đại cương

Mã sản phẩm
BK76
Tính năng sử dụng

- Các bộ thí nghiệm Vật lý Đại cương thiết kế theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng cho sinh viên các trường đại học.
- Sản phẩm được sử dụng cho thực nghiệm vật lý cơ sở: Cơ - Điện và Nhiệt Quang.

 

Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn Viện Vật lý Kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà nội.

Hình thức chuyển giao
Bán trọn gói.
Công nghệ sử dụng
Xuất xứ
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Các đơn vị đang ứng dụng
Viện Vật lý Kỹ thuật.
Thông tin tác giả

- ThS. Lê Cao Cường
Bộ môn Quang học và Quang điện tử, Viện Vật lý Kỹ thuật, 110-C9, ĐHBK-HN
Điện thoại: DĐ: 0912 53 43 63; ĐT: 04. 2240 0750; Fax: 04. 36 231 531
Email: le_kao_kuong@yahoo.com
- ThS. Phí Văn Toàn
Bộ môn Vật liệu Điện tử, Viện Vật lý Kỹ thuật, 211-C9, ĐHBK-HN
Điện thoại: DĐ: 0912 25 84 65; ĐT: 04.85 867 831; Fax: 04. 04. 36 231 531
Email: pvtoan-iep@mail.hut.edu.vn; phivantoan@gmail.com
- Ths. Lương Hữu Phước
Viện Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý Môi trường
Điện thoại: DĐ: 0912 56 39 14; ĐT: 04. 2240 0750; Fax: 04. 04. 36 231 531
Email: lhphuoc-ineep@mail.hut.edu.vn

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: