Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Hệ thống kiểm soát vào ra tại các tòa nhà bằng hình ảnh
Tính năng:

- Cho phép phát hiện một hoặc nhiều mặt người/người chính diện trong các video được thu nhận bởi camera
- Cho phép theo dõi một hoặc nhiều mặt người/người
- Thống kê thông tin về quỹ đạo chuyển động

Máy khuấy kim loại bán lỏng
Tính năng:

Khuấy hợp kim ở trạng thái bán lỏng, tạo tổ chức phi nhánh cây, khắc phục khuyết tật, nâng cao cơ tính

Máy khuấy kim loại bán lỏng bằng phương pháp điện từ
Tính năng:

Khuấy hợp kim ở trạng thái bán lỏng, tạo tổ chức phi nhánh cây, khắc phục khuyết tật, nâng cao cơ tính.

Pilot UASB
Tính năng:

- Ứng dụng trong nghiên cứu quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học yếm khí

- Phục vụ công tác đào tạo sinh viên chuyên ngành công nghệ môi trường,

- Phục vụ các thí nghiệm công nghệ môi trường cho sinh viên và cán bộ nghiên cứu

Thiết bị đo và lưu giữ tốc độ tức thời của xe máy
Tính năng:

- Hiển thị tức thời và lưu giữ trên máy tính hoặc thẻ nhớ giá trị tốc độ di chuyển của xe và tín hiệu chuyển số.

- Ứng dụng trong phát triển chu trình lái và đánh giá hiệu quả phân làn giao thông đến tốc độ di chuyển của phương tiện.