Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Qui trình công nghệ tổng hợp vật liệu hấp phụ ZnO

Mã sản phẩm
BK127
Ứng dụng

Sản xuất vật liệu hấp phụ loại bỏ H2S phục vụ cho các quá trình sản xuất trong công nghiệp hoá chất và dầu khí.v.v..

Mô tả tóm tắt quy trình

Nguyên liệu phối trộn với  xúc tác và phụ gia t ạo  ra dạng bột nhão sau đó tạo hạt bằng máy ép đùn, sấy nung để tạo ra sản phẩm vật ZnO có dung lượng hấp phụ >35%kl.

Hình thức chuyển giao
Chuyển giao trọn gói hoặc hợp tác sản xuất
Công nghệ sử dụng

Công nghệ hoá học

Xuất xứ
Từ đề tài nghiên cứu tiềm năng thuộc chương trình KC02
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

TS. Nguyễn Hàn Long
PTN CN Lọc Hoá dầu và Vật liệu xúc tác hấp phụ, 301/C5-10, ĐHBK-HN
Điện thoại: 0913 342 700, 04 3868 3098 (CQ)
Email: longnguyenhan@yahoo.com

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: