Ban Lãnh Đạo

I.       HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1.    PGS. Nguyễn Văn Khang : Chủ tịch HĐTV, Phó Hiệu trưởng ĐHBK HN

2.    GS. Nguyễn Trọng Giảng: Ủy viên HĐTV, Nguyên Hiệu trưởng ĐHBK HN

3.    TS. Nguyễn Trung Dũng: Ủy viên HĐTV, TGĐ BK-Holdings group

4.    GS. Huỳnh Trung Hải: Ủy viên HĐTV, Trưởng phòng KHCN ĐHBK HN

5.    TS. Nguyễn Danh Nguyên: Ủy viên HĐTV, Viện trưởng Viện Kinh tế & Quản lý ĐHBK HN

II.    BAN GIÁM ĐỐC BK-HOLDINGS GROUP

1.      TS. Nguyễn Trung Dũng: Tổng giám đốc

2.      PGS. TS Trịnh Xuân Anh: Phó tổng giám đốc

3.      Ông. Hoàng Xuân Lấn: Giám đốc đối ngoại

4.      PGS. TS Nguyễn Cảnh Lương: Giám đốc kiểm soát nội bộ

III. TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

5.      TS. Nguyễn Khắc Kiểm: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội

6.      ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn: Giám đốc Công ty CP Đào tạo, triển khai dịch vụ CNTT và Viễn thông Bách Khoa Hà Nội

7.      Ông. Nguyễn Văn Thọ: Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu

8.      ThS. Lê Xuân Thịnh: Giám đốc Công ty TNHH Trung Tâm sản xuất sạch Việt Nam

9.      ThS. Tạ Văn Sơn: Giám đốc Công ty cổ phần thân thiện môi trường Bách Khoa

10.     PGS. TS Trịnh Xuân Anh: Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn & chuyển giao công nghệ Bách Khoa

11.     GS.TS. Phạm Văn Thiêm: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu và Thiết bị Bách Khoa Hà Nội

12.     TS. Nguyễn Chí Hưng: Giám đốc Công ty Cổ phần nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác