Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ TÍNH CƯỚC TỔNG ĐÀI

Mã sản phẩm
BK18
Giải pháp CN giải quyết

 Phần mềm tính cước tổng đài hiện tại được ứng dụng rộng rãi với các đặc điểm như:
-    Dùng tính cước cho bất kỳ một loại tổng đài cỡ trung và nhỏ, từ 16 số đến 2000 số
-    Bảng cước được thay đổi linh hoạt, người dùng hoàn toàn có thể thay đổi bảng cước theo ý mình, thay đổi theo vùng, miền tính cước
-    Tính cước theo định dạng cước bất kỳ như 6s+1s, 1s+1s...
-    Khuôn dạng nhận cước tùy chỉnh
-    Tính cước theo mã cá nhân, password, account code...
-    Tính cước theo nhóm cước cố định, nhóm cước di động...
-    Miễn giảm tính cước đến bất kỳ số điện thoại nào
-    Và nhiều tính năng khác...
 

Mô tả giải pháp kỹ thuật

•    Chức năng quản lý
-    Quản lý cước gọi tổng đài theo máy lẻ.
-    Quản lý cước gọi tổng đài theo phòng ban, nhóm phòng ban, máy lẻ.
-    Quản lý thời gian gọi của máy lẻ, hạn chế thời gian gọi đi của máy lẻ, mỗi cuộc gọi giới hạn chỉ gọi đi một khoảng thời gian nào đó, ví dụ quá 10 phút là ngắt…
•    Quản lý giá cước
-    Tính cước theo Block bất kỳ (1s, 2s, 6s+1…block do người dùng tự định nghĩa hoặc block tính cước theo bưu điện).
-    Có thể mở rộng thêm giá cước mới với các đầu số đã có khi có sự thay đổi về giá cước.
-    Thêm trường cước mới khi có nhà cung cấp mới hoặc khi có đầu dịch vụ mới phát sinh.
-    Hệ thống tự động phát hiện khi có cuộc gọi mới không thuộc bảng cước của hệ thống.
•    Quản lý theo số điện thoại
-    Hiện tên (nếu đã có), số điện thoại, của người gọi đến.
-    Quản lý số điện thoại của khách hàng.
-    Hiện tên phòng ban, người dùng, số điện thoại gọi, số điện thoại bị gọi, vùng gọi (di động, liên tỉnh, nước ngoài…).
•    Chức  năng báo cáo
-    Báo cáo cước điện thoại vào bất kỳ thời gian nào.
-    Báo cáo cước cuộc gọi theo phòng ban.
-    Báo cáo cước cuộc gọi theo từng cá nhân.
-    Báo cáo cước điện thoại theo số gọi đến.
-    Báo cáo cước điện thoại theo số gọi đi.
-    Báo cáo cước điện thoại lớn hơn thời gian nào đó.
-    Báo cáo cước điện thoại lớn hơn số tiền nào đó.
-    Báo cáo cước điện thoại theo trung kế.
-    Báo cáo cước điện thoại theo vùng gọi (nội bộ, nội hạt, liên tỉnh, quốc tế…).
-    Và nhiều chức năng khác…..
•    Chức năng lưu vết
-    Khi người dùng tiến hành sửa, xoá giá cước, thông tin các cuộc gọi thì chương trình sẽ lưu lại các thông tin như: ngày giờ sửa xoá, người sửa xoá, nội dung trước khi sửa xoá, nội dung sau khi sửa xoá…
-    Lưu các thông tin do tổng đài gửi về.
 

Chi tiết giải pháp kỹ thuật
Hình thức chuyển giao
Công nghệ sử dụng
Xuất xứ
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

–    Bộ Môn Kỹ thuật Máy tính – Viện CNTT-TT, ĐHBK Hà Nội

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: