Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Nhận dạng tự động các lỗi vải dệt

Mã sản phẩm
BK101
Giải pháp CN giải quyết

Nhận dạng tự động các ảnh lỗi vải dệt kim

Mô tả giải pháp kỹ thuật

Giải pháp nhận dạng tự động các ảnh lỗi vải dệt kim chụp từ camera scanline dựa trên việc xác định các đặc trưng ảnh cho phép phân biệt các vùng chứa lỗi vải dệt và vùng không chứa lỗi vải dệt và áp dụng các kỹ thuật máy học trên các đặc trưng đã được phát hiện.   

Chi tiết giải pháp kỹ thuật

Hình 1: Hệ thống nhận dạng tự động lỗi vải dệt lắp đặt trên máy tời vải

Hình thức chuyển giao
Mức 2- Sản phẩm hoàn hiện ở quy mô sản xuất thử nghiệm (prototype)
Công nghệ sử dụng

Kỹ thuật trích chọn đặc trưng ảnh và máy học

Xuất xứ
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

Ts. Trần Thị Thanh Hải
Trung tâm nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt Hà Nội
Điện thoại cố định: 043 868 3087
Emai: Thanh-Hai.Tran@mica.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: