Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Nhận dạng tự động các họ cây

Mã sản phẩm
BK102
Giải pháp CN giải quyết

Nhận dạng/phân loại tự động các họ cây dựa trên các đặc trưng nhìn thây được.

Mô tả giải pháp kỹ thuật

Giải pháp kỹ thuật dựa trên việc đối sánh các đặc trưng do người dùng mô tả về họ cây (ví dụ: thông tin về lá, đường viền, đường gân,….) và đặc điểm của họ cây được xây dựng trong cơ sở dữ liệu dựa trên các kiến thức của chuyên gia trong lĩnh vực.
Người dùng có thể đưa ra các mô tả về họ cây dễ dàng thông qua giao diện trực quan và  dễ sử dụng.
 

Chi tiết giải pháp kỹ thuật

Hình 1: Giao diện cho phép mô tả các đặc trưng của họ cây

Hình 2: Giao diện kết quả trả về cho người sử dụng

Hình thức chuyển giao
Mức 1- Sản phẩm đã sẵn sàng cung cấp cho người sử dụng, hoặc chuyển giao công nghệ.
Công nghệ sử dụng

Cơ sở dữ liệu đa phương tiện, giao diện đồ họa tương tác.

Xuất xứ
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

Ts. Pierre Grard
Trung tâm nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt Hà Nội
Điện thoại cố định: 043 868 3087
Email: pierre.grard@cirad.fr
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: