Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Đọc văn bản tiếng Việt tự động trên PC

Mã sản phẩm
BK100
Giải pháp CN giải quyết

Giải pháp phát triển phần mềm cho phép đọc tiếng Việt một cách tự động trên các ứng dụng của máy tính (MicrosoftWord, Microsoft Excel, Web browsers…)

Mô tả giải pháp kỹ thuật

Thông qua việc sử dụng các hàm API của Windows, nội dung văn bản cần tổng hợp của ứng dụng sẽ được gửi tới phần mềm tổng hợp tiếng nói tự động từ văn bản. Phần mềm tổng hợp tiếng nói từ văn bản có nhiêm vụ phân tích cấu trúc, chuẩn hóa văn bản đưa ra cách đọc cho văn bản qua đó đưa tới khối tổng hợp tiếng nói tự động. Khối tổng hợp tiếng nói tự động phát triển trên kỹ thuật tổng hợp ghép nối tìm kiếm đơn vị âm tối ưu sẽ đưa ra câu nói tổng hợp chất lượng cao sử dụng thuật toán TD-PSOLA với mô hình ngữ điệu MICA.

Chi tiết giải pháp kỹ thuật

Hình thức chuyển giao
Công nghệ sử dụng

- Tổng hợp tiếng nói chất lượng cao: tổng hợp ghép nối sử dụng đơn vị âm tối ưu.
- Mô hình sinh ngữ điệu tự động MICA.
 

Xuất xứ
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

Phòng xử lý tiếng nói: parole@mica.edu.vn
Trung tâm nghiên cứu Quốc tế MICA.
Tầng 8, 9, 10 nhà B1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng Hà Nội
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ: