Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Giải pháp:

      Phần mềm chạy trên thiết bị đầu cuối Android để sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi hệ thống IMS (một nền tảng của mạng NGN)
      Các dịch vụ được cung cấp: Thoại, IPTV, gửi tin nhắn, quản lý thông tin hiện diện của những người sử dụng, danh bạ online.
      Giao diện phần mềm đẹp, thân thiện với người sử dụng
      Dịch vụ tương tác giữa VoIP va IPTV

Giải pháp:

·         Mô phỏng và thực hiện mọi tính toán trên lưới điện mô phỏng.

·         Vào liệu trực quan, kết quả cho ngay trên sơ đồ lưới điện.

·         Thực hiện được nhiều chức năng tính toán thông dụng đối với lưới điện có kết cấu bất kỳ (Tính tổn thất DU; DP; DA; Tính ngắn mạch; tính bù Q...).

Giải pháp:

- Thiết kế nhanh, chính xác các loại phom giày trên cơ sở số đo bàn chân
- Thay đổi nhanh, thuận tiện hình dạng và kích thước phần mũi phom để sáng tạo các kiểu phom mới
- Nhân chính xác cỡ số phom         
- Kết nối với máy CNC để sản xuất phom mẫu

Giải pháp:

- Thiết kế nhanh, chính xác các kiểu mũ giày từ áo phom hoặc bề mặt phom 3D số hóa
- Tách chi tiết dễ dàng, chính xác
- Nhân cỡ số chi tiết
- Tính định mức vật liệu cho các chi tiết
- Các chi tiết mũ giày có thể xuất sang các dạng file dữ liệu để in hoặc cắt dưỡng.

Giải pháp:

Nhận dạng/phân loại tự động các họ cây dựa trên các đặc trưng nhìn thây được.