Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

Phân tích xác định các đặc trưng cơ bản của vật liệu bao gồm: diện tích bề mặt riêng, kích thước mao quản, phân bố mao quản, phân bố kích thước hạt, hàm lượng kim loại, độ phân tán kim loại, … của các loại vật liệu như: than hoạt tính, các vật liệu hấp phụ, chất xúc tác. Đánh giá khả năng làm việc của xúc tác cho các quá trình FCC, hydrotreating, phản ứng pha khí, pha lỏng.

Ứng dụng:

Sản xuất vật liệu hấp phụ loại bỏ H2S phục vụ cho các quá trình sản xuất trong công nghiệp hoá chất và dầu khí.v.v..

Ứng dụng:

Sản xuất nguyên liệu cho quá trình sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, vật liệu hấp phụ loại bỏ H2S và phụ gia cho các quá trình sản xuất cao su sơn tàu biển, .v.v..

Ứng dụng:

Sản xuất vật liệu xúc tác, hấp phụ phục vụ cho các quá trình sản xuất trong công nghiệp hoá chất và dầu khí.v.v..

Ứng dụng:

Sản xuất nguyên liệu cho các quá trình sản xuất xúc tác, vật liệu hấp phụ, vật liệu chịu nhiệt, vật liệu chịu mài mòn.v.v..