Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu, bao gồm: Thành phần chưng cất dầu thô – ASTM D2892& ASTM D5236, Thành phần cất phân đoạn của sản phẩm: xăng, diêzen, dung môi–ASTMD86, Khối lượng riêng ASTM D1289, Độ nhớt ASTM D445, Điểm chớp cháy cốc kín ASTM D93, Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92, Áp suất hơi bão hòa ASTM D323, Ăn mòn mảnh đồng ASTM D130, Hàm lượng kim loại (Fe, Mn) ASTM D3831, Hàm lượng Benzen ASTM D 5580, Chỉ số xêtan ASTM D 4737, Cặn các bon ASTM D 189, Điểm đông đặc ASTM D 97, Hàm lượng tro ASTM D 482, Hàm lượng nước ASTM D 95, Hàm lượng tạp chất ASTM D 473, Nhiệt trị ASTM D 240…

Mô tả:

Đào tạo các kỹ thuật phân tích sử dụng phương pháp phân tích sắc ký và sắc ký khối phổ trong phân tích thành phần khí nhiên liệu (LPG, LNG, CNG), phân tích nhiên liệu lỏng: xăng, diesel, xăng sinh học, diesel sinh học.

Mô tả:

Phân tích xác định các đặc trưng cơ bản của vật liệu bao gồm: diện tích bề mặt riêng, kích thước mao quản, phân bố mao quản, phân bố kích thước hạt, hàm lượng kim loại, độ phân tán kim loại, … của các loại vật liệu như: than hoạt tính, các vật liệu hấp phụ, chất xúc tác. Đánh giá khả năng làm việc của xúc tác cho các quá trình FCC, hydrotreating, phản ứng pha khí, pha lỏng.

Ứng dụng:

Sản xuất vật liệu hấp phụ loại bỏ H2S phục vụ cho các quá trình sản xuất trong công nghiệp hoá chất và dầu khí.v.v..

Ứng dụng:

Sản xuất nguyên liệu cho quá trình sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm, vật liệu hấp phụ loại bỏ H2S và phụ gia cho các quá trình sản xuất cao su sơn tàu biển, .v.v..