Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Robot hàn tự hành
Tính năng:

- Thiết bị này dùng để hàn các mối hàn leo giáp mối khi ghép nối tổng đoạn vỏ tàu thủy hoặc các bồn bể trong công nghiệp dầu khí.   
-  Các mối hàn được thực hiện tự động hoàn toàn (theo chương trình đã được lập sẵn ở chế độ dạy học), đặc biệt là mối hàn lót qua lớp sứ; Chất lượng mối hàn rất cao, đáp ứng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN 6115-1:2005 và TCVN 7472:2005.

Trung tâm điều hành thông tin (CMS)
Tính năng:

   Thông tin thoại là yếu tố không thể thiêu trong việc điều phối hoạt động quản lý và vận hành hệ thống từ xa. Hệ thống được sử dụng để điều phối họat động của các nhóm radio khác nhau trong trường hợp phối hợp hoạt động. Bộ đàm, máy điện thoại, tổng đài có thể dễ dàng kết nối vào hệ thống và ta có thể  tạo ra các cuộc gọi đồng thời hoặc cuộc gọi nhóm (nhiều người cùng đàm thoại cùng lúc).
  Hệ thống cho phép nối kết nhiều loại thiết bị thông tin với nhau.
  Bộ chuyển mạch thoại (tổng đài): Liên kết các thành phần của hệ thống như: Máy bộ đàm các loại, máy điện thoại thường, máy điện thoại IP, điện thoại di động.
  Các giao tiếp: Hỗ trợ các giao tiếp để các loại thiết bị thông tin có thể liên kết với nhau.
  Bàn điện thoại viên: Đặt ở Trung tâm, điều phối hoạt động, thiết lập các cuộc gọi, thiết lập các nhóm hoạt động.

Mô tả:

Đào tạo các kỹ thuật phân tích sử dụng phương pháp phân tích nhiệt TG-DTA/DSC.

Mô tả:

Phân tích định tính và định lượng các dạng nhóm chức, các dạng liên kết của vật chất trên cơ sở xác định được các bước sóng đặc trưng của từng dao động liên kết.

Mô tả:

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu rắn.
- Nhiệt trị -TCVN 200: 2007; hàm lượng tro TCVN 173:2007;  chất bốc TCVN 174: 2007; ẩm TCVN 4919:2007;  lưu huỳnh TCVN 175: 1995…
- Thành phần oxit kim loại và kim loại trong than, cốc và tro
+ SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, Na20, K2O -ASTM D3682-01, ASTMD 2795-01;
+ Zn, Cu, Cr, Cd, As, Pb, , MnO - ASTMD 3683-04
+ Hg-  TCVN 5991-95