Đơn vị thành viên

 

I. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1. Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội
http://www.hactech.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 101, nhà 15A  Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động:
- Tổ chức tuyển sinh & đào tạo nhân lực kỹ thuật các trình độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề.
- Liên doanh, liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học và doanh nghiệp trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nghề.
- Tổ chức xây dựng, thẩm định phê duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình trình độ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề đối với các ngành nghề được phép đào tạo.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật theo quy định của Pháp luật.

2. Công ty CP Đào tạo, triển khai dịch vụ CNTT và Viễn thông Bách Khoa Hà Nội 
http://www.bkacad.com
Địa chỉ: Tầng 5 nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động:
- Đào tạo các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực CNTT & viễn thông
- Tư vấn giải pháp, triển khai dịch vụ CNTT & viễn thông
- Tư vấn tuyển dụng, cung ứng và giới thiệu việc làm trong nước, quốc tế
- Sản xuất gia công, kinh doanh phần mềm…

3. Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Bách Khoa Genetic
http://www.genetic.edu.vn/Default.aspx
Địa chỉ: Tầng 2 nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN
Lĩnh vực hoạt động:
- Đào tạo trong lĩnh vực CNTT và Quản trị kinh doanh

4.Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu
http://www.taquangbuu-bk.edu.vn
Địa chỉ:Tòa nhà C, số 92 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động:
- Nhà trường đào tạo theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. 
- Bên cạnh đó, Trường sẽ thực hiện việc kết hợp sáng tạo giữa chương trình giáo dục Việt Nam với quốc tế để đem lại một dịch vụ giáo dục có chất lượng cao.

 


II. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC LĨNH VỰC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Công ty TNHH Trung Tâm sản xuất sạch Việt Nam
http://www.vncpc.org
Địa chỉ: Phòng 400 nhà C10 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động:
- Dịch vụ tư vấn về bảo vệ môi trường, sản xuất sạch hơn.
- Tư vấn, cung cấp chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.
- Tổ chức các khóa đào tạo trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Tổ chức các sự kiện liên quan đến bảo vệ môi trường, tổ chức và tham gia các Dự án nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý môi trường.

 2. Công ty cổ phần thân thiện môi trường Bách Khoa
Địa chỉ: D6-B Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
Lĩnh vực hoạt động:
- Tư vấn quản lý dự án, chuyển giao công nghệ, chế tạo và lắp đặt các thiết bị môi trường.
- Nghiên cứu, tổ chức kinh doanh và cung cấp các công nghệ làm sạch chất thải, công nghệ tái chế.
- Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ cao về công nghệ môi trường.
- Phân tích, kiểm định chất lượng, đánh giá công nghệ, đánh giá tác động môi trường, tư vấn chuyển giao và thẩm định công nghệ môi trường...

3. Công ty TNHH MTV Tư vấn & chuyển giao công nghệ Bách Khoa (BKContech Co.,Ltd.)
http://bkcontech.hut.edu.vn
Địa chỉ: Phòng 214, nhà A17, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 17 Tạ Quang Bửu, HBT, HN
Lĩnh vực hoạt động:
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, thẩm tra  các dự án kỹ thuật công nghiệp lớn.
- Khai thác các chương trình đào tạo cập nhật và nâng cao.
- Sản xuất hóa chất, sản xuất truyền tải và phân phối điện.
- Đầu tư khai thác các sản phẩm NCK, dịch vụ chuyển giao công nghệ ...

4. Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu và Thiết bị Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: P408, tầng 4 nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Lĩnh vực hoạt động:
- Sản xuất hóa chất cơ bản, sản xuất phân bón
- Chế biến bảo quản thực phẩm, sản xuất thức ăn gia súc gia cầm thủy sản
- Xử lý tiêu hủy rác thải, xử lý ô nhiễm, khai thác xủa lý và cung cấp nước, thoát nước và sử lý nước thải
- Gia công cơ khí, tái chế phế liệu, lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp...

5. Công ty Cổ phần nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xác
Địa chỉ: Nhà C8B, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN
Lĩnh vực hoạt động:
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Sản xuất các cấu kiện kim loại, sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
- Giáo dục nghề nghiệp, đào tạo cao đẳng