Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Mã sản phẩm
BK06
Mô tả dịch vụ cung cấp

-    Tư vấn khảo sát thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm
-    Tư vấn xây dựng và áp dụng bộ tài liệu quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
-    Tư vấn đánh giá nội bộ
 

Hình thức chuyển giao
Công nghệ sử dụng
Các đơn vị đang ứng dụng
- Công ty Cổ phần Chips Good - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hàng không – AIRSECO - Công ty TNHH Đức Việt - Khách sạn Fortuna
Thông tin tác giả

Bộ môn Quản lý Chất lượng, Viện Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm
Phòng 205B, nhà C4, ĐHBK-HN
Điện thoại: (84)-04-38680120, Mobil: 0912573366
Email: minhtu@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác