Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Thử cơ tính kim loại, hợp kim và các vật liệu khác

Mã sản phẩm
BK63
Mô tả dịch vụ cung cấp

Xác định giới hạn bền kéo, bền nén, bền uốn, độ dão và các đặc trưng liên quan

Hình thức chuyển giao
Các kết quả thử cơ tính: Giản đồ ứng suất-biến dạng và dữ liệu đo; huấn luyện và đào tạo sử dụng
Công nghệ sử dụng

Các phương pháp thử cơ tính vạn năng

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

PGS TS Nguyễn Hồng Hải - TS Nguyễn Đặng Thủy
PTN tập trung Công nghệ Vật liệu Kim loại
Khoa KH&CN Vật liệu, Trường ĐHBK Hà nội
401/C5, N1 Đại Cồ Việt, Hà nội
Dd: 0979548882 – 0904005946
nhhai@mail.hut.edu.vn, thuy-cankl@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác