Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Phân tích nhiệt vật liệu

Mã sản phẩm
BK61
Mô tả dịch vụ cung cấp

 Xác định các đặc trưng vật lý, hóa-lý và hóa học liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ, nhiệt năng và khối lượng theo nhiệt độ.
Khả năng phân tích:
Thay đổi khối lượng       
Hành vi phân huỷ chất
Độ ổn định nhiệt           
Quá trình ôxi hoá
Enthalpy chuyển pha       
Nhiệt độ chuyển pha
Sự chuyển pha thuỷ tinh  
Quá trình tinh thể hoá
Giản đồ pha           
Ảnh hưởng của chất phụ gia

 

Hình thức chuyển giao
Các kết quả phân tích: Biểu đồ phân tích nhiệt và các dữ liệu liên quan; huấn luyện và đào tạo sử dụng
Công nghệ sử dụng

Kỹ thuật phân tích nhiệt vi sai - DTA, nhiệt lượng kế vi sai - DSC,  phân tích nhiệt khối - TGA

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

PGS TS Nguyễn Hồng Hải - ThS Hoàng Thị Ngọc Quyên
PTN tập trung Công nghệ Vật liệu Kim loại
Khoa KH&CN Vật liệu, Trường ĐHBK Hà nội
401/C5, N1 Đại Cồ Việt, Hà nội
Dđ: 0979548882 - 0903225868
nhhai@mail.hut.edu.vn, quyenhtn-fmmt@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác