Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Phân tích đánh giá đặc trưng chất lượng các sản phẩm vật liệu xúc tác, hấp phụ

Mã sản phẩm
BK128
Mô tả dịch vụ cung cấp

Phân tích xác định các đặc trưng cơ bản của vật liệu bao gồm: diện tích bề mặt riêng, kích thước mao quản, phân bố mao quản, phân bố kích thước hạt, hàm lượng kim loại, độ phân tán kim loại, … của các loại vật liệu như: than hoạt tính, các vật liệu hấp phụ, chất xúc tác. Đánh giá khả năng làm việc của xúc tác cho các quá trình FCC, hydrotreating, phản ứng pha khí, pha lỏng.

Hình thức chuyển giao
Phân tích theo hợp đồng
Công nghệ sử dụng

Micromeritics, Horiba, Zeton, Vinci Technologies, Jena Analytik, …

Các đơn vị đang ứng dụng
Trung tâm phân tích phân loại chất lượng hàng hóa- Tổng cục Hải quan, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công An, Các doanh nghiệp kinh doanh và sử dụng vật liệu liên quan.
Thông tin tác giả

Nguyễn Anh Vũ
P. Giám Đốc PTN Công nghệ Lọc Hóa dầu và Vật liệu xúc tác, hấp phụ - ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38683098 ; Mobile: 0913222101   
Email: navu-pcm@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác