Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Phân tích dãn nở nhiệt của vật liệu

Mã sản phẩm
BK64
Mô tả dịch vụ cung cấp

Xác định hệ số dãn nở nhiệt, điểm/vùng chuyển pha/cấu trúc

Hình thức chuyển giao
Các kết quả phân tích: Đồ thị và dữ liệu đo, huấn luyện và đào tạo sử dụng
Công nghệ sử dụng

Kỹ thuật phân tích giãn nở nhiệt

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

PGS TS Nguyễn Hồng Hải - ThS Hoàng Thị Ngọc Quyên

PTN tập trung Công nghệ Vật liệu Kim loại


 

Khoa KH&CN Vật liệu, Trường ĐHBK Hà nội


 

401/C5, N1 Đại Cồ Việt, Hà nội


 

Dd: 0979548882 - 0903225868


 

nhhai@mail.hut.edu.vn, quyenhtn-fmmt@mail.hut.edu.vn   

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác