Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Phân tích đặc trưng nhiên liệu rắn (than và than cốc)

Mã sản phẩm
BK134
Mô tả dịch vụ cung cấp

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu rắn.
- Nhiệt trị -TCVN 200: 2007; hàm lượng tro TCVN 173:2007;  chất bốc TCVN 174: 2007; ẩm TCVN 4919:2007;  lưu huỳnh TCVN 175: 1995…
- Thành phần oxit kim loại và kim loại trong than, cốc và tro
+ SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, TiO2, Na20, K2O -ASTM D3682-01, ASTMD 2795-01;
+ Zn, Cu, Cr, Cd, As, Pb, , MnO - ASTMD 3683-04
+ Hg-  TCVN 5991-95
 

Hình thức chuyển giao
Phân tích theo hợp đồng
Công nghệ sử dụng

Máy đo nhiệt trị Parr 1266EE- Mỹ, Lò nung Lenton –Anh, Tủ sấy Contherm – Nuidilân, Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Analytik Jena –Đức …

Các đơn vị đang ứng dụng
Vinacontrol, các đơn vị kiểm định chất lượng.
Thông tin tác giả

Hoàng Hữu Hiệp
PTN Công nghệ Lọc Hóa dầu và Vật liệu xúc tác, hấp phụ - ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38683098 ; Mobile: 0912026067   
email: hoanghhiep-petrochem@mail.hut.edu.vn 
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác