Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Kiểm tra ma sát và mài mòn

Mã sản phẩm
BK58
Mô tả dịch vụ cung cấp

Xác định hệ số ma sát và độ mài mòn

Hình thức chuyển giao
Các kết quả kiểm tra: Các dữ liệu đo; huấn luyện và đào tạo sử dụng
Công nghệ sử dụng

Kỹ thuật cặp ma sát

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

PGS TS Nguyễn Hồng Hải - ThS Hoàng Thị Ngọc Quyên
PTN tập trung Công nghệ Vật liệu Kim loại
Khoa KH&CN Vật liệu
Trường ĐHBK Hà nội
401/C5, N1 Đại Cồ Việt, Hà nội
Dd: 0979548882 - 0903225868
        nhhai@mail.hut.edu.vn, quyenhtn-fmmt@mail.hut.edu.vn 

 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác