Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

KHÓA ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ ACCP i10 - HDSE

Mã sản phẩm
BK46
Mô tả dịch vụ cung cấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm
Bằng cấp: Tập đoàn Aptech cấp
Nhà cung cấp: Bachkhoa-Npower

MÔ TẢ SẢN PHẦM
HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) - Lập trình viên quốc tế là chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt được chuyển giao đào tạo theo chương chuẩn của ngành Lập trình viên quốc tế của Tập đoàn Aptech.
Nội dung đào tạo chuyên ngành được Aptech World Wide biên soạn theo các chuẩn của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Oracle Sun Java Cisco, RedHat, IBM, HP, SUN, Symantec,... và đồng thời là chương trình đào tạo đã được CompTIA, Microsoft biên soạn, cung cấp.
Chương trình trang bị cho người học kiến thức công nghệ của Oracle Sun Java và Microsoft. Cập nhật các phiên bản mới nhất của các dòng công nghệ này, giúp việc phát triển ứng dụng trên nhiều lĩnh vực và nhiều loại phương tiện CNTT khác nhau: Ứng dụng cho mobile phones, Websites, Laptops, ứng dụng mạng,… Giới thiệu và đào tạo công nghệ mới nhất hiện nay “Cloud Computing” - Điện toán đám mây. Phát triển ứng dụng điện toán đám mây trong các môi trường: Sales Force,Windows Azure và GoogleApp Engine. Đây là môi trường tính toán dựa trên internet mà ở đó tất cả các phần mềm, tài nguyên được cung cấp cho máy tính và các thiết bị theo nhu cầu. Điện toán đám mây hiện vẫn còn là khái niệm mới và được dự báo rất phát triển trong tương lai gần do đó nhu cầu nhân lực về lĩnh vực này sẽ rất lớn.
Nội dung đào tạo thiết thực, học lý thuyết, cập nhật công nghệ mới gắn liền với công việc thực tiễn. Chương trình đào tạo được quản lý và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Tập đoàn Aptech. Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:
NĂM HỌC I.
Học kỳ I (Semester I)
 - Computer Fundamentals
 - Elementary Programming in C
 - Building Dynamic Web Sites (Using HTML, DHTML and Java script)
 - Designing Web Sites in Dreamweaver 8.0
 - Database Development in Microsoft SQL 2008
 - PHP: Hypertext Preprocessor
 - Project
 Sinh viên sẽ được học ngay các môn về lập trình theo chương trình mới. Kiến thức học kỳ I tập trung chủ yếu vào tư duy lập trình, dạy sinh viên cách viết chương trình phần   mềm bằng ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc.

 Kết thúc học kỳ I sinh viên có khả năng:
 - Giải quyết bài toán bằng sơ đồ khối.
 - Lập trình cấu trúc bằng ngôn ngữ C
 - Sử dụng thành thạo HTML, DHTML, Javscript và DreamWeaver 8 để tạo dựng Websites.
 - Chuẩn hóa nguồn dữ liệu thành những bảng được tổ chức chặt chẽ trong SQL Server
 - Nắm vững ngôn ngữ lập trình Web: PHP và CSDL MySQL.
 - Xây dựng một website thương mại hoàn chỉnh bằng PHP và MySQL, sử dụng HTML, DHTML, Javascript và công cụ thiết kế DreamWeaver.
 - Kỹ năng thực hiện một đồ án (Project) hoàn thiện theo phương pháp làm việc nhóm (Teamwork).
 Học kỳ II (Semester II):
- XML Simplified
- Introduction to Cloud Computing
- Java Programming – I
- Java Programming – II
- Advanced Programming in Java – I
- Advanced Programming in Java – II
- Progamming in C#
- eProject (Java)
Học kỳ này tập trung các công nghệ về phát triển ứng dụng, lập trình hướng đối tượng (Java và C#).
 
Kết thúc học kỳ II sinh viên có khả năng:
- Sử dụng XML để lưu trữ và trao đổi dữ liệu
- Sử dụng kỹ thuật viết code của Microsoft và các quy tắc xây dựng XML
- Sử dụng “Điện toán đám mây” để lưu giữ và truy cập dữ liệu
- Phát triển ứng dụng hướng đối tượng sử dụng Java
- Sử dụng kỹ thuật viết code của Sun và quy tắc tạo tài liệu mã nguồn để xây dựng chương trình chuyên nghiệp
- Sử dụng Swing để thiết kế giao diện đồ họa người hon (GUI-based) cho ứng dụng phân tán
- Triển khai bảo mật cho ứng dụng trên máy cục bộ (Desktop Application)
- Sử dụng JDBC để kết nối giữa ứng dụng và database (SQL Server)
- Sử dụng C# để phát triển ứng dụng hướng đối tượng cơ bản
- Khả năng hoàn thiện một chương trình ứng dụng phân tán sử dụng Java hong qua e-Project cuối kỳ
  
NĂM HỌC II.
Học kỳ III (Semester III):
- Windows Forms Programming with C# - 1
- Windows Forms Programming with C# - 2
- Web Programming - 1
- Web Programming - 2
- Enterprise Application Development (WCF)
- Working with Cloud Computing
- Project (.NET)
Học kỳ này cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức chuyên sâu về công nghệ dotNet ứng dụng cho doanh nghiệp cùng với việc phát triển “Điện toán đám mây”.
 
Kết thúc học kỳ III sinh viên có khả năng:
- Sử dụng C# và ADO.NET để thiết kế giao diện đồ họa người dùng (GUI-based) cho ứng dụng CSDL
- Tạo báo cáo, đóng gói và triển khai ứng dụng phần mềm
- Cài đặt xử lý giao dịch, bảo mật truy cập code trong ứng dụng Windows
- Kết nối các loại ứng dụng khác nhau sử dụng “.NET remoting”
- Thiết kế bảo mật, xây dựng và phát triển Web Sites, ứng dụng cho doang nghiệp sử dụng ASP.NET
- Tạo và phát triển ứng dụng ASP.NET AJAX
- Kết nối CSDL SQL Server với các ứng dụng Web
- Cài đặt, xuất bản một ứng dụng ASP.NET trên Web Server
- Xây dựng và cấu hình cho một giải pháp Windows Communication Foundation (WCF)
- Cài đặt bảo mật cho ứng dụng WCF
- Tìm hiểu “Điện toán đám mây” và làm quen với IAAS, SAAS, PAAS
- Phát triển ứng dụng điện toán đám mây trên môi trường Sales Force, Windows Azure and GoogleApp Engine
- Khả năng hoàn thiện một chương trình ứng dụng cho doanh nghiệp sử dụng công nghệ .NET thông qua e-Project cuối kỳ
 
Học kỳ IV (Semester IV):
- JSP and Servlets
- JSF and Struts
- Integrating XML with Java
- Developing Enterprise Applications with EJB
- Developing Web Services in Java
- eProject (J2EE)
Học kỳ này cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức chuyên sâu về công nghệ J2EE (Oracle Sun Java) ứng dụng cho doanh nghiệp.
 
Kết thúc học kỳ IV sinh viên có khả năng:
- Sử dụng Servlets và JSP để thiết kế ứng dụng Web an toàn
- Sử dụng Struts và JSF để thiết kế, xây dựng ứng dụng Web dựa vào mô hình MVC
- Sử dụng JAXP làm việc với XML
- Thiết kế ứng dụng cho doanh nghiệp sử dụng EJB và Webservices
- Khả năng hoàn thiện một chương trình ứng dụng phân tán sử dụng công nghệ J2EE thông qua e-Project cuối kỳ.
 

Hình thức chuyển giao
Công nghệ sử dụng
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

Đơn vị: Hệ thống đào tạo CNTT quốc tế Bachkhoa-Npower (Công ty CP ĐT phát triển Bách Khoa Hà Nội trực thuộc BK-Holdings Co.,Ltd)
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 5, tòa nhà A17, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 17 Tạ Quang Bửu - P.Bách khoa - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội)
Điện thoại : (04) 36230571 / 36230594 / 36230885     Fax: (084) 36231477
Website: www.bachkhoa-npower.vn        E-mail: Info@bachkhoa-npower.vn

 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác