Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA CAO CẤP QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT QUỐC TẾ - HDSM

Mã sản phẩm
BK45
Mô tả dịch vụ cung cấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm
Bằng cấp: Tập đoàn Aptech cấp
Nhà cung cấp: Bachkhoa-Npower

MÔ TẢ SẢN PHẦM
HDSM (Higher Diploma in Systems Management) là chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Cisco, RedHat, IBM, HP, SUN, Symantec,... và đồng thời là chương trình đào tạo đã được CompTIA, Microsoft biên soạn, cung cấp, chương trình tương thích với hệ thống đánh giá của CompTIA (hiệp hội công nghiệp máy tính hàng đầu thế giới), Microsoft. Chương trình đào tạo HDSM trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, chuyên sâu về: Phần cứng vào bảo trì hệ thống, Hệ thống mạng, Quản trị máy chủ, Hệ điều hành mạng và Quản trị mạng chuyên nghiệp, Bảo mật và an ninh mạng cao cấp, Chuyên gia hệ thống mạng của Microsoft trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông. Đây là chương trình đào tạo quốc tế chuyên nghiệp hướng vào kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc của sinh viên khi ra trường, nhằm đào tạo cho sinh viên trở thành các chuyên gia chuyên nghiệp và có khả năng đảm nhiệm các vị trí khác nhau trong lĩnh vực Hệ thống máy tính, hệ thống máy chủ, mạng, dịch vụ mạng, máy chủ, bảo mật và an ninh.

Nội dung đào tạo thiết thực, học lý thuyết, cập nhật công nghệ mới gắn liền với công việc thực tiễn. Chương trình đào tạo được quản lý và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Aptech Ấn Độ. Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Kỳ I – (Semester I) Học kỳ cơ bản - Foundation
-    Cơ bản về máy tính - Computer Fundamentals
-    Đào tạo kỹ năng mền - Softskill
-    Điện tử số - Fundamentals of Digital Electronics
-    Tiếng Anh cơ bản - General English
-    Tiếng Anh chuyên ngành - English for Computer Users
-    Đào tạo chuyên sâu về phần cứng, cài đặt hệ thống và bảo trì máy tính,… - CompTIA A+:
* A+ Basic: Basic of Computer Hardware and Operating Systems – Main content:
Module 1. –  PC Components
1.1 – The Visible PC
1.2 – Motherboards
1.3 – Processors
1.4 – Memory
1.5 – Storage Devices
1.6 – Peripheral Devices
Module 2. – Portable Computers
2.1 – Portable and Desktop Computers
2.2 – Notebooks
2.3 – Tablet PC
2.4 – Personal Digital Assistants (PDAs)
Module 3. – Operating Systems
3.1 – Features of Operating Systems
3.2 – Installing and Upgrading Windows
3.3 – The Windows Boot Process
3.4 – Managing Windows
3.5 – Windows Storage Management
Module 4. – PC Support
4.1 – Hardware Maintenance and Troubleshooting
4.2 – Troubleshooting the Operating System
4.3 – Security
4.4 – Safety and Environmental Issues
4.5 – Professionalism and Communication
Module 5. – Printers and Scanners
Module 6. – Networking
6.1 – Network Concepts
6.2 – Implementing a LAN
6.3 – WAN and Internet Connectivity
Module 7. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 8. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 9. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).

* A+ Elective: IT Technician (Installing, configuring, and troubleshooting PC hardware components and systems) – Main content:
Module 1. – PC Support Industry
Module 2. – Configuring and Troubleshooting the OS
2.1 – Using the Command Prompt
2.2 – System Management Tools
2.3 – System Recovery
Module 3. – Network suport
3.1 – Connectivity and Client Options
3.2 – Sharing Resources
3.3 – Internet Standards and Applications
3.4 – Configuring Internet Access
3.5 – Network Maintenance and Troubleshooting
Module 4. – PC Maintenance and Troubleshooting
4.1 – PC Maintenance
4.2 – Installing and Removing Hardware
4.3 – Troubleshooting and Optimisation
4.4 – Maintaining Printers and Scanners
Module 5. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 6. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 7. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).

Kỳ II – (Semester II) Học kỳ chuyên gia 1 - Professional
Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao - Advanced English for Information Technology
CompTIA: Network+ (Network Administration and Troubleshooting) - Main content:

Module 1. – Networking Fundamentals
1.1 – Networking Elements
1.2 – Physical Topologies
1.3 – Physical Media
Module 2. – The OSI Model
2.1 – Introducing the OSI Model
2.2 – OSI Model Lower Layers
2.3 – Network Components
2.4 – OSI Model Middle Layers
2.5 – OSI Model Upper Layers
Module 3. – Major Network Operating Systems
3.1 – Features of Networking Operating Systems
3.2 – Novell NetWare
3.3 – Microsoft Windows
3.4 – UNIX, Linux, and Mac OS X
Module 4. – TCP/IP Fundamentals
4.1 – Introducing TCP/IP
4.2 – The Internet and Transport Protocols
4.3 – Application Protocols
4.4 – Understanding IP Addressing
4.5 – Configuring TCP/IP on Windows Workstations
4.6 – Name Resolution Methods
4.7 – TCP/IP Utilities
Module 5. – Network Remove Access
5.1 – Wireless Communications
5.2 – WAN Technologies
5.3 – Remote Connectivity
Module 6. – Network Administration and Security
6.1 – Administering the Operating System
6.2 – Building a Secure Network
6.3 – Fault Tolerance and Disaster Recovery
Module 7. – Troubleshooting
7.1 – Troubleshooting Equipment
7.2 – Troubleshooting Procedures
7.3 – Monitoring Network Performance
Module 8. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 9. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 10. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).

CompTIA: Server+ (Server & Advanced PC Hardware Techniques) - Main content:

Module 1. – Planning Hardware
1.1 – Server Hardware
1.2 – Server Software
1.3 – Networking Concepts
1.4 – Planning Installations and Upgrades
Module 2. – Server Hardware and Components
2.1 – Form Factors and Racks
2.2 – Motherboards, Processors, and Memory
2.3 – Storage Devices
Module 3. – Installing and Upgrading Servers
3.1 – Installing and Upgrading Hardware
3.2 – Installing Peripherals, Racks, and Network Devices
3.3 – Installing and Upgrading Software
3.4 – Configuring Network Services
3.5 – Configuring Web Services
Module 4. – Maintenance and Optimization
4.1 – Proactive Maintenance
4.2 – Monitoring and Optimisation
Module 5. – Troubleshooting and Disaster Recovery
5.1 – Troubleshooting
5.2 – Disaster Recovery
Module 6. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 7. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 8. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).


Kỳ III – (Semester III) Học kỳ chuyên gia 2 - Professional
MCSE: Microsoft Cerfified System Engineering (Đạo tạo chuyên gia hệ thống của Microsoft) / MCITP-SA:
Paper 1 - 70-210: Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Professional,…
Paper 2 - 70-290: Implementing and Administering Microsoft Windows Server 2003
Paper 3 - 70-291: Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure - Implementation, Management and Maintenance
Paper 4 - 70-293: Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure - Planning and Maintenance
Paper 5 - 70-294: Microsoft Windows Server 2003 Directory Service Infrastructure - Planning, Implementation and Maintenance
Paper 6 - 70-297: Microsoft Windows Server 2003 Directory Services Infrastructure - Design
Paper 7 - 70-298: Microsoft Windows Server 2003 Network Security - Design
Expand topics:
- The topics to expand and improve; The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
– Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).


Kỳ IV – (Semester IV) Học kỳ chuyên gia 3 - Professional
CompTIA: Security+ (Network Security and Cryptography) - Main content:

Module 1. – Security Fundamentals
1.1 - Security Concepts
1.2 - Threats
1.3 - Operational Security
Module 2. - Cryptography
2.1 - Cryptography
2.2 - Public Key Infrastructure
Module 3. – Implementing Local Security
3.1 - Site Security
3.2 - Network Security
3.3 - OS and Applications Security
3.4 - Auditing and Intrusion Detection Systems
3.5 - Wireless Access Security
Module 4. - Implementing Remote Security
4.1 - Remote Access Security
4.2 - Securing Email and Messaging Communications
4.3 - Securing Web Services
Module 5. - Disaster Recovery and Business Continuity
Module 6. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 7. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 8. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
 

Hình thức chuyển giao
Công nghệ sử dụng
Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

Đơn vị: Hệ thống đào tạo CNTT quốc tế Bachkhoa-Npower (Công ty CP ĐT phát triển Bách Khoa Hà Nội trực thuộc BK-Holdings Co.,Ltd)

 

Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 5, tòa nhà A17, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Số 17 Tạ Quang Bửu - P.Bách khoa - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội)

 

Điện thoại : (04) 36230571 / 36230594 / 36230885     Fax: (084) 36231477

 

Website: www.bachkhoa-npower.vn        E-mail: Info@bachkhoa-npower.vn

 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác