Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Dịch vụ đào tạo về xử lý ảnh và thị giác máy tính

Mã sản phẩm
BK42
Mô tả dịch vụ cung cấp

Cung cấp khóa học và thư viện thực hành (vcm – Visual Computing for MICA) cho phép thử nghiệm và minh họa các bài toán quan trọng trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính như trích chọn thông tin ảnh, phát hiện đối tượng, nhận dạng đối tượng trong ảnh và video, tìm kiếm ảnh và video theo nội dung

Hình thức chuyển giao
Mức 1: Sản phẩm đã sẵn sàng cung cấp cho người sử dụng, hoặc chuyển giao công nghệ
Công nghệ sử dụng

Các kỹ thuật tiên tiến về thị giác máy tính.

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

Ts. Lê Thị Lan, Ts. Trần Thị Thanh Hải
Trung tâm nghiên cứu quốc tế MICA, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Địa chỉ: 1 Đại Cồ Việt Hà Nội
Điện thoại cố định: 043 868 3087
Email: Thi-Lan.Le@mica.edu.vn; Thanh-Hai.Tran@mica.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác