Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Đào tạo kỹ thuật phân tích nhiệt TG-DTA/DSC.

Mô tả dịch vụ cung cấp

Đào tạo các kỹ thuật phân tích sử dụng phương pháp phân tích nhiệt TG-DTA/DSC.

Hình thức chuyển giao
Phân tích theo hợp đồng
Công nghệ sử dụng

Nezstch

Các đơn vị đang ứng dụng
Trung tâm phân tích phân loại miền Bắc - Tổng cục Hải Quan, Công ty gốm sứ Viglacera
Thông tin tác giả

Nguyễn Hà Hạnh
PTN Công nghệ Lọc Hóa dầu và Vật liệu xúc tác, hấp phụ - ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38683098 ; Mobile: 0933493516   
email: Hahanh-pcm@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác