Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Đánh giá chất lượng khí thải từ các loại động cơ ô tô xe máy

Video

Mã sản phẩm
BK48
Mô tả dịch vụ cung cấp

Phân tích và đánh giá hàm lượng chất thải độc hại chứa trong khí thải động cơ như hydrocarbon (HC), carbonmonoxide (CO), các nitrogen oxide (NOx), chất thải dạng hạt (Particulate Matter-PM) theo các chế độ làm việc của động cơ ô tô, xe máy cũng như theo các chu trình thử nghiệm tiêu chuẩn của Châu Ấu (EURO2, EURO3), Mỹ, Nhật...

Hình thức chuyển giao
Dịch vụ đo lường
Công nghệ sử dụng

Đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn trên thế giới:
-    Hệ thống băng thử xe máy (Chassis Dyno 20”), băng thử ô tô (Chassis Dyno 48”), băng thử động cơ cỡ lớn (High Dynamic Engine Testbed), băng thử nghiên cứu động cơ cỡ nhỏ (Single Cylinder Reseach Engine Testbed)
-    Hệ thống lấy mẫu với thể tích không đổi CVS (Constant Volume Sampling System)
-    Phân tích hàm lượng CO, CO2 bằng phương pháp hấp thụ tia hồng ngoại không khuếch tán NDIR (Nondispersive Infrared Detector).
-    Phân tích hàm lượng HC bằng phương pháp ion hóa ngọn lửa FID (Flame Ionization Detector )
-    Phân tích hàm lượng NOx bằng phương pháp quang hóa CLD (Chemiluminescence detector)
-    Đo hàm lượng chất thải dạng hạt bằng phương pháp cân giấy lọc
 

Các đơn vị đang ứng dụng
- Viện Dầu khí Việt Nam - Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam - Công ty Cổ phần Đồng Xanh, Quảng Nam; Công ty Cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) - Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp - Các công ty, liên doanh
Thông tin tác giả

-    PGS. TS. Lê Anh Tuấn
-    Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong, nhà C15, ĐH Bách khoa Hà Nội
-    Điện thoại: 04 38683617;  Di động 0904702438
-    Email: tuanla-ice@mail.hut.edu.vn , tuan.leanh05@gmail.com
-    Website: http://ite.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác