Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Đánh giá chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu

Mã sản phẩm
Bk133
Mô tả dịch vụ cung cấp

Đánh giá các chỉ tiêu chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu, bao gồm: Thành phần chưng cất dầu thô – ASTM D2892& ASTM D5236, Thành phần cất phân đoạn của sản phẩm: xăng, diêzen, dung môi–ASTMD86, Khối lượng riêng ASTM D1289, Độ nhớt ASTM D445, Điểm chớp cháy cốc kín ASTM D93, Điểm chớp cháy cốc hở ASTM D92, Áp suất hơi bão hòa ASTM D323, Ăn mòn mảnh đồng ASTM D130, Hàm lượng kim loại (Fe, Mn) ASTM D3831, Hàm lượng Benzen ASTM D 5580, Chỉ số xêtan ASTM D 4737, Cặn các bon ASTM D 189, Điểm đông đặc ASTM D 97, Hàm lượng tro ASTM D 482, Hàm lượng nước ASTM D 95, Hàm lượng tạp chất ASTM D 473, Nhiệt trị ASTM D 240…

Hình thức chuyển giao
Phân tích theo hợp đồng
Công nghệ sử dụng

Hệ thống chưng cất dầu thô i-Fischer, các thiết  bị phân tích dầu của Koehler – Mỹ, Petrotest Mỹ, Máy đo nhiệt trị Parr 1266EE- Mỹ, Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS, Analytik Jena –Đức, …

Các đơn vị đang ứng dụng
Viện Dầu khí, Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí, các công ty xăng dầu, Vinacontrol, các đơn vị kiểm định chất lượng.
Thông tin tác giả

Hoàng Hữu Hiệp
PTN Công nghệ Lọc Hóa dầu và Vật liệu xúc tác, hấp phụ - ĐHBK Hà nội
Điện thoại: 04.38683098 ; Mobile: 0912026067   
email: hoanghhiep-petrochem@mail.hut.edu.vn
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác