Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Chụp ảnh và phân tích tổ chức tế vi vật liệu ở nhiệt độ thường và nhiệt độ cao

Mã sản phẩm
BK57
Mô tả dịch vụ cung cấp

 Chụp ảnh tổ chức tế vi, phân tích pha định lượng, xác định cấp hạt với độ phóng đại (501000) ở nhiệt độ tới 1500 oC.

Hình thức chuyển giao
Các kết quả: Ảnh tổ chức, kết quả phân tích hình ảnh; huấn luyện và đào tạo sử dụng
Công nghệ sử dụng

Phương pháp hiển vi quang học và kim tướng định lượng

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả


PGS TS Nguyễn Hồng Hải - TS Nguyễn Thị Hoàng Oanh
PTN tập trung Công nghệ Vật liệu Kim loại
Khoa KH&CN Vật liệu, Trường ĐHBK Hà nội
401/C5, N1 Đại Cồ Việt, Hà nội
Dd: 0979548882 - 0936029098
     nhhai@mail.hut.edu.vn, oanhnth-fmmt@mail.hut.edu.vn  
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác