Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart

Chụp ảnh tổ chức tế vi và phân tích vật liệu trên hiển vi điện tử truyền qua phân giải cao

Mã sản phẩm
BK55
Mô tả dịch vụ cung cấp

Chụp ảnh tổ chức tế vi trường tối-sáng, phân tích cấu trúc, phân tích phổ và ảnh nguyên tố. Phục vụ nghiên cứu tổ chức, cấu trúc và thành phần vật liệu tới mức nanô.

Hình thức chuyển giao
Các kết quả: Ảnh hiển vi điện tử, các dữ liệu phân tích cấu trúc và nguyên tố, chế tạo mẫu phân tích, huấn luyện và đào tạo sử dụng
Công nghệ sử dụng

 Kỹ thuật hiển vi điện tử xuyên-quét phân giải cao - HRSTEM, vi nhiễu xạ điện tử - ED, phân tích và ảnh nguyên tố bằng phổ EDS và EELS

Các đơn vị đang ứng dụng
Thông tin tác giả

PTN tập trung Công nghệ Vật liệu Kim loại
Khoa KH&CN Vật liệu, Trường ĐHBK Hà nội
401/C5, N1 Đại Cồ Việt, Hà nội
GS Đỗ Minh Nghiệp - Tel: 01224246007, email: nghiep@mail.hut.edu.vn
PGS TS Nguyễn Hồng Hải - Tel: 0979548882, email: nhhai@mail.hut.edu.vn
TS Phạm Mai Khánh - Tel: 0983030011, email: khanhpm-dfmt@mail.hut.edu.vn                                      
 

Gửi liên hệ
Họ và tên:
Email:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung liên hệ:
 
Dịch vụ khác