Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

  Xây dựng chương trình ( lý thuyết ) và thực hành trên thiết bị phù hợp với trình độ và yêu cầu của doanh nghiệp. Đào tạo tại doanh nghiệp hoặc tại Trường ĐHBK HN.

Mô tả:

-    Tư vấn khảo sát thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm
-    Tư vấn xây dựng và áp dụng bộ tài liệu quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
-    Tư vấn đánh giá nội bộ
 

Mô tả:

-    Đào tạo hội đồng nội bộ có khả năng đánh giá các tính chất cảm quan các sản phẩm của đơn vị.
-    Xây dựng bộ thuật ngữ để mô tả các tính chất cảm quan của sản phẩm.
-    Hội đồng đánh giá sản phẩm trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển.
-    Hội đồng có khả năng so sánh sản phẩm của đơn vị với các sản phẩm cạnh tranh trên các tính chất cảm quan.
 

chung cư times city,times city, chung cu times city, game iwin