Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

  Xây dựng chương trình ( lý thuyết ) và thực hành trên thiết bị phù hợp với trình độ và yêu cầu của doanh nghiệp. Đào tạo tại doanh nghiệp hoặc tại Trường ĐHBK HN.

Mô tả:

-    Tư vấn khảo sát thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm
-    Tư vấn xây dựng và áp dụng bộ tài liệu quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm
-    Tư vấn đánh giá nội bộ
 

Mô tả:

-    Đào tạo hội đồng nội bộ có khả năng đánh giá các tính chất cảm quan các sản phẩm của đơn vị.
-    Xây dựng bộ thuật ngữ để mô tả các tính chất cảm quan của sản phẩm.
-    Hội đồng đánh giá sản phẩm trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển.
-    Hội đồng có khả năng so sánh sản phẩm của đơn vị với các sản phẩm cạnh tranh trên các tính chất cảm quan.