Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm
Bằng cấp: Tập đoàn Aptech cấp
Nhà cung cấp: Bachkhoa-Npower

MÔ TẢ SẢN PHẦM
HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) - Lập trình viên quốc tế là chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt được chuyển giao đào tạo theo chương chuẩn của ngành Lập trình viên quốc tế của Tập đoàn Aptech.
Nội dung đào tạo chuyên ngành được Aptech World Wide biên soạn theo các chuẩn của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Oracle Sun Java Cisco, RedHat, IBM, HP, SUN, Symantec,... và đồng thời là chương trình đào tạo đã được CompTIA, Microsoft biên soạn, cung cấp.
Chương trình trang bị cho người học kiến thức công nghệ của Oracle Sun Java và Microsoft. Cập nhật các phiên bản mới nhất của các dòng công nghệ này, giúp việc phát triển ứng dụng trên nhiều lĩnh vực và nhiều loại phương tiện CNTT khác nhau: Ứng dụng cho mobile phones, Websites, Laptops, ứng dụng mạng,… Giới thiệu và đào tạo công nghệ mới nhất hiện nay “Cloud Computing” - Điện toán đám mây. Phát triển ứng dụng điện toán đám mây trong các môi trường: Sales Force,Windows Azure và GoogleApp Engine. Đây là môi trường tính toán dựa trên internet mà ở đó tất cả các phần mềm, tài nguyên được cung cấp cho máy tính và các thiết bị theo nhu cầu. Điện toán đám mây hiện vẫn còn là khái niệm mới và được dự báo rất phát triển trong tương lai gần do đó nhu cầu nhân lực về lĩnh vực này sẽ rất lớn.
Nội dung đào tạo thiết thực, học lý thuyết, cập nhật công nghệ mới gắn liền với công việc thực tiễn. Chương trình đào tạo được quản lý và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Tập đoàn Aptech. Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:
NĂM HỌC I.
Học kỳ I (Semester I)
 - Computer Fundamentals
 - Elementary Programming in C
 - Building Dynamic Web Sites (Using HTML, DHTML and Java script)
 - Designing Web Sites in Dreamweaver 8.0
 - Database Development in Microsoft SQL 2008
 - PHP: Hypertext Preprocessor
 - Project
 Sinh viên sẽ được học ngay các môn về lập trình theo chương trình mới. Kiến thức học kỳ I tập trung chủ yếu vào tư duy lập trình, dạy sinh viên cách viết chương trình phần   mềm bằng ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc.

 Kết thúc học kỳ I sinh viên có khả năng:
 - Giải quyết bài toán bằng sơ đồ khối.
 - Lập trình cấu trúc bằng ngôn ngữ C
 - Sử dụng thành thạo HTML, DHTML, Javscript và DreamWeaver 8 để tạo dựng Websites.
 - Chuẩn hóa nguồn dữ liệu thành những bảng được tổ chức chặt chẽ trong SQL Server
 - Nắm vững ngôn ngữ lập trình Web: PHP và CSDL MySQL.
 - Xây dựng một website thương mại hoàn chỉnh bằng PHP và MySQL, sử dụng HTML, DHTML, Javascript và công cụ thiết kế DreamWeaver.
 - Kỹ năng thực hiện một đồ án (Project) hoàn thiện theo phương pháp làm việc nhóm (Teamwork).
 Học kỳ II (Semester II):
- XML Simplified
- Introduction to Cloud Computing
- Java Programming – I
- Java Programming – II
- Advanced Programming in Java – I
- Advanced Programming in Java – II
- Progamming in C#
- eProject (Java)
Học kỳ này tập trung các công nghệ về phát triển ứng dụng, lập trình hướng đối tượng (Java và C#).
 
Kết thúc học kỳ II sinh viên có khả năng:
- Sử dụng XML để lưu trữ và trao đổi dữ liệu
- Sử dụng kỹ thuật viết code của Microsoft và các quy tắc xây dựng XML
- Sử dụng “Điện toán đám mây” để lưu giữ và truy cập dữ liệu
- Phát triển ứng dụng hướng đối tượng sử dụng Java
- Sử dụng kỹ thuật viết code của Sun và quy tắc tạo tài liệu mã nguồn để xây dựng chương trình chuyên nghiệp
- Sử dụng Swing để thiết kế giao diện đồ họa người hon (GUI-based) cho ứng dụng phân tán
- Triển khai bảo mật cho ứng dụng trên máy cục bộ (Desktop Application)
- Sử dụng JDBC để kết nối giữa ứng dụng và database (SQL Server)
- Sử dụng C# để phát triển ứng dụng hướng đối tượng cơ bản
- Khả năng hoàn thiện một chương trình ứng dụng phân tán sử dụng Java hong qua e-Project cuối kỳ
  
NĂM HỌC II.
Học kỳ III (Semester III):
- Windows Forms Programming with C# - 1
- Windows Forms Programming with C# - 2
- Web Programming - 1
- Web Programming - 2
- Enterprise Application Development (WCF)
- Working with Cloud Computing
- Project (.NET)
Học kỳ này cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức chuyên sâu về công nghệ dotNet ứng dụng cho doanh nghiệp cùng với việc phát triển “Điện toán đám mây”.
 
Kết thúc học kỳ III sinh viên có khả năng:
- Sử dụng C# và ADO.NET để thiết kế giao diện đồ họa người dùng (GUI-based) cho ứng dụng CSDL
- Tạo báo cáo, đóng gói và triển khai ứng dụng phần mềm
- Cài đặt xử lý giao dịch, bảo mật truy cập code trong ứng dụng Windows
- Kết nối các loại ứng dụng khác nhau sử dụng “.NET remoting”
- Thiết kế bảo mật, xây dựng và phát triển Web Sites, ứng dụng cho doang nghiệp sử dụng ASP.NET
- Tạo và phát triển ứng dụng ASP.NET AJAX
- Kết nối CSDL SQL Server với các ứng dụng Web
- Cài đặt, xuất bản một ứng dụng ASP.NET trên Web Server
- Xây dựng và cấu hình cho một giải pháp Windows Communication Foundation (WCF)
- Cài đặt bảo mật cho ứng dụng WCF
- Tìm hiểu “Điện toán đám mây” và làm quen với IAAS, SAAS, PAAS
- Phát triển ứng dụng điện toán đám mây trên môi trường Sales Force, Windows Azure and GoogleApp Engine
- Khả năng hoàn thiện một chương trình ứng dụng cho doanh nghiệp sử dụng công nghệ .NET thông qua e-Project cuối kỳ
 
Học kỳ IV (Semester IV):
- JSP and Servlets
- JSF and Struts
- Integrating XML with Java
- Developing Enterprise Applications with EJB
- Developing Web Services in Java
- eProject (J2EE)
Học kỳ này cung cấp cho sinh viên đầy đủ kiến thức chuyên sâu về công nghệ J2EE (Oracle Sun Java) ứng dụng cho doanh nghiệp.
 
Kết thúc học kỳ IV sinh viên có khả năng:
- Sử dụng Servlets và JSP để thiết kế ứng dụng Web an toàn
- Sử dụng Struts và JSF để thiết kế, xây dựng ứng dụng Web dựa vào mô hình MVC
- Sử dụng JAXP làm việc với XML
- Thiết kế ứng dụng cho doanh nghiệp sử dụng EJB và Webservices
- Khả năng hoàn thiện một chương trình ứng dụng phân tán sử dụng công nghệ J2EE thông qua e-Project cuối kỳ.
 

Mô tả:

THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm
Bằng cấp: Tập đoàn Aptech cấp
Nhà cung cấp: Bachkhoa-Npower

MÔ TẢ SẢN PHẦM
HDSM (Higher Diploma in Systems Management) là chương trình đào tạo được thiết kế theo tiêu chuẩn của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Cisco, RedHat, IBM, HP, SUN, Symantec,... và đồng thời là chương trình đào tạo đã được CompTIA, Microsoft biên soạn, cung cấp, chương trình tương thích với hệ thống đánh giá của CompTIA (hiệp hội công nghiệp máy tính hàng đầu thế giới), Microsoft. Chương trình đào tạo HDSM trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp, chuyên sâu về: Phần cứng vào bảo trì hệ thống, Hệ thống mạng, Quản trị máy chủ, Hệ điều hành mạng và Quản trị mạng chuyên nghiệp, Bảo mật và an ninh mạng cao cấp, Chuyên gia hệ thống mạng của Microsoft trong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông. Đây là chương trình đào tạo quốc tế chuyên nghiệp hướng vào kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc của sinh viên khi ra trường, nhằm đào tạo cho sinh viên trở thành các chuyên gia chuyên nghiệp và có khả năng đảm nhiệm các vị trí khác nhau trong lĩnh vực Hệ thống máy tính, hệ thống máy chủ, mạng, dịch vụ mạng, máy chủ, bảo mật và an ninh.

Nội dung đào tạo thiết thực, học lý thuyết, cập nhật công nghệ mới gắn liền với công việc thực tiễn. Chương trình đào tạo được quản lý và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Aptech Ấn Độ. Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:

Kỳ I – (Semester I) Học kỳ cơ bản - Foundation
-    Cơ bản về máy tính - Computer Fundamentals
-    Đào tạo kỹ năng mền - Softskill
-    Điện tử số - Fundamentals of Digital Electronics
-    Tiếng Anh cơ bản - General English
-    Tiếng Anh chuyên ngành - English for Computer Users
-    Đào tạo chuyên sâu về phần cứng, cài đặt hệ thống và bảo trì máy tính,… - CompTIA A+:
* A+ Basic: Basic of Computer Hardware and Operating Systems – Main content:
Module 1. –  PC Components
1.1 – The Visible PC
1.2 – Motherboards
1.3 – Processors
1.4 – Memory
1.5 – Storage Devices
1.6 – Peripheral Devices
Module 2. – Portable Computers
2.1 – Portable and Desktop Computers
2.2 – Notebooks
2.3 – Tablet PC
2.4 – Personal Digital Assistants (PDAs)
Module 3. – Operating Systems
3.1 – Features of Operating Systems
3.2 – Installing and Upgrading Windows
3.3 – The Windows Boot Process
3.4 – Managing Windows
3.5 – Windows Storage Management
Module 4. – PC Support
4.1 – Hardware Maintenance and Troubleshooting
4.2 – Troubleshooting the Operating System
4.3 – Security
4.4 – Safety and Environmental Issues
4.5 – Professionalism and Communication
Module 5. – Printers and Scanners
Module 6. – Networking
6.1 – Network Concepts
6.2 – Implementing a LAN
6.3 – WAN and Internet Connectivity
Module 7. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 8. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 9. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).

* A+ Elective: IT Technician (Installing, configuring, and troubleshooting PC hardware components and systems) – Main content:
Module 1. – PC Support Industry
Module 2. – Configuring and Troubleshooting the OS
2.1 – Using the Command Prompt
2.2 – System Management Tools
2.3 – System Recovery
Module 3. – Network suport
3.1 – Connectivity and Client Options
3.2 – Sharing Resources
3.3 – Internet Standards and Applications
3.4 – Configuring Internet Access
3.5 – Network Maintenance and Troubleshooting
Module 4. – PC Maintenance and Troubleshooting
4.1 – PC Maintenance
4.2 – Installing and Removing Hardware
4.3 – Troubleshooting and Optimisation
4.4 – Maintaining Printers and Scanners
Module 5. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 6. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 7. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).

Kỳ II – (Semester II) Học kỳ chuyên gia 1 - Professional
Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao - Advanced English for Information Technology
CompTIA: Network+ (Network Administration and Troubleshooting) - Main content:

Module 1. – Networking Fundamentals
1.1 – Networking Elements
1.2 – Physical Topologies
1.3 – Physical Media
Module 2. – The OSI Model
2.1 – Introducing the OSI Model
2.2 – OSI Model Lower Layers
2.3 – Network Components
2.4 – OSI Model Middle Layers
2.5 – OSI Model Upper Layers
Module 3. – Major Network Operating Systems
3.1 – Features of Networking Operating Systems
3.2 – Novell NetWare
3.3 – Microsoft Windows
3.4 – UNIX, Linux, and Mac OS X
Module 4. – TCP/IP Fundamentals
4.1 – Introducing TCP/IP
4.2 – The Internet and Transport Protocols
4.3 – Application Protocols
4.4 – Understanding IP Addressing
4.5 – Configuring TCP/IP on Windows Workstations
4.6 – Name Resolution Methods
4.7 – TCP/IP Utilities
Module 5. – Network Remove Access
5.1 – Wireless Communications
5.2 – WAN Technologies
5.3 – Remote Connectivity
Module 6. – Network Administration and Security
6.1 – Administering the Operating System
6.2 – Building a Secure Network
6.3 – Fault Tolerance and Disaster Recovery
Module 7. – Troubleshooting
7.1 – Troubleshooting Equipment
7.2 – Troubleshooting Procedures
7.3 – Monitoring Network Performance
Module 8. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 9. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 10. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).

CompTIA: Server+ (Server & Advanced PC Hardware Techniques) - Main content:

Module 1. – Planning Hardware
1.1 – Server Hardware
1.2 – Server Software
1.3 – Networking Concepts
1.4 – Planning Installations and Upgrades
Module 2. – Server Hardware and Components
2.1 – Form Factors and Racks
2.2 – Motherboards, Processors, and Memory
2.3 – Storage Devices
Module 3. – Installing and Upgrading Servers
3.1 – Installing and Upgrading Hardware
3.2 – Installing Peripherals, Racks, and Network Devices
3.3 – Installing and Upgrading Software
3.4 – Configuring Network Services
3.5 – Configuring Web Services
Module 4. – Maintenance and Optimization
4.1 – Proactive Maintenance
4.2 – Monitoring and Optimisation
Module 5. – Troubleshooting and Disaster Recovery
5.1 – Troubleshooting
5.2 – Disaster Recovery
Module 6. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 7. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 8. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).


Kỳ III – (Semester III) Học kỳ chuyên gia 2 - Professional
MCSE: Microsoft Cerfified System Engineering (Đạo tạo chuyên gia hệ thống của Microsoft) / MCITP-SA:
Paper 1 - 70-210: Implementing and Administering Microsoft Windows 2000 Professional,…
Paper 2 - 70-290: Implementing and Administering Microsoft Windows Server 2003
Paper 3 - 70-291: Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure - Implementation, Management and Maintenance
Paper 4 - 70-293: Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure - Planning and Maintenance
Paper 5 - 70-294: Microsoft Windows Server 2003 Directory Service Infrastructure - Planning, Implementation and Maintenance
Paper 6 - 70-297: Microsoft Windows Server 2003 Directory Services Infrastructure - Design
Paper 7 - 70-298: Microsoft Windows Server 2003 Network Security - Design
Expand topics:
- The topics to expand and improve; The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
– Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).


Kỳ IV – (Semester IV) Học kỳ chuyên gia 3 - Professional
CompTIA: Security+ (Network Security and Cryptography) - Main content:

Module 1. – Security Fundamentals
1.1 - Security Concepts
1.2 - Threats
1.3 - Operational Security
Module 2. - Cryptography
2.1 - Cryptography
2.2 - Public Key Infrastructure
Module 3. – Implementing Local Security
3.1 - Site Security
3.2 - Network Security
3.3 - OS and Applications Security
3.4 - Auditing and Intrusion Detection Systems
3.5 - Wireless Access Security
Module 4. - Implementing Remote Security
4.1 - Remote Access Security
4.2 - Securing Email and Messaging Communications
4.3 - Securing Web Services
Module 5. - Disaster Recovery and Business Continuity
Module 6. - The topics to expand and improve (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 7. - The thematic actual practices (training interspersed throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
Module 8. – Project (instructions and alternate throughout the study process, This is just an extension provided by a team of experts Bachkhoa-Npower).
 

Mô tả:

Cung cấp khóa học và thư viện thực hành (vcm – Visual Computing for MICA) cho phép thử nghiệm và minh họa các bài toán quan trọng trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính như trích chọn thông tin ảnh, phát hiện đối tượng, nhận dạng đối tượng trong ảnh và video, tìm kiếm ảnh và video theo nội dung

Mô tả:

-     Tàu thủy : Bao gồm tàu chở hàng, tàu đặc biệt như tàu đệm khí, tàu cánh ngầm, tàu lặn...Các mẫu thiết kế được mô phỏng lại hình dáng, các tính năng như tàu thật phục vụ trưng bày, nghiên cứu, đào tạo…
-     Phương tiện bay : bao gồm máy bay cánh bằng, trực thăng, tàu lượn và các phương tiện bay khác. Các mẫu mô hình có thể dung  mô phỏng các mẫu phương tiện bay thực tế hoặc trang bị các thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ như quan sát chụp ảnh từ trên cao, làm mục tiêu bay cho luyện tập phòng không. Ngoài ra, chúng tôi có thể đào tạo, huấn luyện bay cho các cá nhân và đơn vị.
Các mẫu mô hình đều được thiết kế tách thành các phần nhỏ có thể tháo lắp dễ dàng, sử dụng thuận tiện đi kèm cùng hướng dẫn sử dụng thiết bị sao cho hiệu quả nhất.