Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

 Xác định các đặc trưng vật lý, hóa-lý và hóa học liên quan đến sự thay đổi nhiệt độ, nhiệt năng và khối lượng theo nhiệt độ.
Khả năng phân tích:
Thay đổi khối lượng       
Hành vi phân huỷ chất
Độ ổn định nhiệt           
Quá trình ôxi hoá
Enthalpy chuyển pha       
Nhiệt độ chuyển pha
Sự chuyển pha thuỷ tinh  
Quá trình tinh thể hoá
Giản đồ pha           
Ảnh hưởng của chất phụ gia

 

Mô tả:

Xác định hệ số ma sát và độ mài mòn

Mô tả:

 Chụp ảnh tổ chức tế vi, phân tích pha định lượng, xác định cấp hạt với độ phóng đại (501000) ở nhiệt độ tới 1500 oC.

Mô tả:

Nấu luyện kim loại mầu, gang, thép và các loại hợp kim có nhiệt độ nóng chảy cao trong chân không

Mô tả:

Chụp ảnh tổ chức tế vi trường tối-sáng, phân tích cấu trúc, phân tích phổ và ảnh nguyên tố. Phục vụ nghiên cứu tổ chức, cấu trúc và thành phần vật liệu tới mức nanô.