Tìm nhanh
Nhập mã:
E-Techmart
Mô tả:

Phân tích xác định các đặc trưng cơ bản của vật liệu bao gồm: diện tích bề mặt riêng, kích thước mao quản, phân bố mao quản, phân bố kích thước hạt, hàm lượng kim loại, độ phân tán kim loại, … của các loại vật liệu như: than hoạt tính, các vật liệu hấp phụ, chất xúc tác. Đánh giá khả năng làm việc của xúc tác cho các quá trình FCC, hydrotreating, phản ứng pha khí, pha lỏng.

Mô tả:

Dịch vụ xử lý nước hồ trong các khu dân cư – đô thị, bằng kết hợp làm thoáng môi trường nước hồ và  khai thác năng lực phân hủy các chất ô nhiễm nhờ vi sinh vật để làm sạch nước hồ đạt QCVN 14:2008/BTNMT
Được tính toán phù hợp với đặc trưng sinh học từng hồ (có triển khai ứng dụng sản phẩm đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ)

Mô tả:

- Kiểm toán năng lượng;
- Tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp, toà nhà thương mại, nhà máy nhiệt điện;
- Tư vấn triển khai hệ thống quản lý năng lượng tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 50001;
- Tư vấn triển khai hệ thống quản lý lò hơi và mạng nhiệt tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy công nghiệp;
- Đào tạo và phát triển nghề nghiệp về kiểm toán năng lượng, quản lý năng lượng, nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả;
- Cung cấp, chuyển giao công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng: biến tần, bơm nhiệt, hệ thống cấp nhiệt tích hợp cho toà nhà, hệ thống đồng phát nhiệt - điện…;
- Tổ chức các hội thảo về tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo.

Mô tả:

Xác định hệ số dãn nở nhiệt, điểm/vùng chuyển pha/cấu trúc

Mô tả:

Xác định giới hạn bền kéo, bền nén, bền uốn, độ dão và các đặc trưng liên quan