Tin tức - Sự kiện

BK-Holdings, khách mời chương trình đối thoại cuối tuần của VOV1 với chủ đề
“Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ xương sống của các trường Đại học”. Nếu nghiên cứu khoa học cơ bản cần có sự đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước thì nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đòi hỏi Nhà trường cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và chuyển giao để thu hút vốn đầu tư. Điều này đòi hỏi cần có sự liên hệ mật thiết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Tuy nhiên, một hiện trạng đáng buồn tại Việt Nam hiện nay đó là hoạt động nghiên cứu khoa học vẫn ở mức thấp, mới chỉ dừng lại ở hoạt động đào tạo. Vậy lý do cho sự chậm trễ và thiếu sôi nổi trong công cuộc đẩy mạnh Nghiên cứu khoa học nước nhà là gì? Và giải pháp cho tình trạng này ra sao? Chương trình đối thoại cuối tuần của VOV1 với chủ đề: Ứng dụng khoa học công nghệ: Từ nhà trường đến thị trường được đăng tải ngày 10/8/2019 sẽ giải đáp cho những câu hỏi này.
chung cư times city,times city, chung cu times city, game iwin