E-Techmart

Link đăng ký:http://bit.ly/bkpin2021

Phát triển nguồn nhân lực cho Khởi nghiệp Sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội là chương trình đào tạo với kiến thức chuyên môn sâu và trải nghiệm thực tế với thời lượng thực hành tương tác cao cùng với các chuyên gia và doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình giúp học viên phát triển tư duy, kỹ năng và thực hành kiến thức chuyên sâu và ứng dụng các công cụ khoa học về đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số 4.0.


chi tiết