Tin tức - Sự kiện

[BK-Holdings E&I event] Chương trình đào tạo chuyên sâu
Khởi nghiệp đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tỉ lệ startups thất bại chiếm đến 90% (CB Insights, 2019). Vậy nguyên nhân chính nào khiến startups thất bại? Có ba nguyên nhân chính thường xuyên được các giới chuyên gia phân tích chia sẻ: (1) Sự phù hợp giữa sản phẩm-thị trường, (2) Đội nhóm, (3) Tài chính. 1. Sự phù hợp giữa sản phẩm-thị trường: Hầu hết những người khởi nghiệp đều có đam mê và nhiệt huyết do đó họ tin là sản phẩm của họ sẽ có thể chinh phục thị trường nhưng thực tế sản phẩm của họ chưa phù hợp với nhu cầu thực sự của khách hàng họ hướng tới. 2. Đội nhóm: Người khởi nghiệp có thể rất giỏi trong một lĩnh vực nhưng để vận hành startups, họ cần có một đội nhóm với những kỹ năng khác nhau. Ngoài ra việc có một đội nhóm làm việc với nhau hiệu quả cũng là một bài toán khó với nhiều startups. 3. Tài chính: Hầu hết startups không có một kế hoạch tài chính cụ thể và hiệu quả nên thường rơi vào trạng thái hết vốn