Tin tức - Sự kiện

CƠ HỘI TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN CỦA CHATBOT KHỞI NGHIỆP VÀ KINH DOANH LIÊM CHÍNH ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM
BiKi - Chatbot hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh liêm chính đầu tiên ở Việt Nam, với tính năng tra cứu thông tin nhanh chóng, tiện lợi cho các doanh nhân trẻ, các bạn sinh viên khởi nghiệp. Chatbot Biki được phát triển với sự tài trợ của Quỹ Thịnh Vượng Vương quốc Anh, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp cùng BK-Holdings nghiên cứu và triển khai từ đầu năm 2020.