Tin tức - Sự kiện

Thư mời tham gia lớp tập huấn Khởi nghiệp sáng tạo - Đổi mới kinh doanh
Lớp tập huấn Khởi nghiệp sáng tạo và Mô hình kinh doanh được tổ chức tại Bình Dương vào tháng 8 năm 2019. Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho đối tượng là sinh viên các trường đại học quan tâm tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Tại đây, học viên sẽ được trang bị các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; các công cụ, phương pháp và tư duy quốc tế để phát triển mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.
chung cư times city,times city, chung cu times city, game iwin