Tin tức - Sự kiện

BKPIN E&I webinar series: 10 BÀI HỌC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ TIẾP THỊ
Thiết kế và phát triển một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường và tiếp thị một cách hiệu quả sản phẩm đó đến khách hàng tiềm năng là những bài toán thử thách hàng đầu của startups. Hội thảo trực tuyến “10 lessons learned from product development and marketing” nằm trong chuỗi Hội thảo trực tuyến “E&I WEBINAR SERIES 2020” của BK-Holdings sẽ giúp chúng ta học hỏi từ trải nghiệm của một startup trong quá trình phát triển và tiếp thị sản phẩm.